Aktualności

Najnowsze i najciekawsze informacje na temat szkoleń i certyfikacji
Audyt wewnętrzny w laboratorium wg ISO/IEC 17025 – przewodnik praktyczny cz.II

Różnica pomiędzy celami środowiskowymi a szansami. Zgodnie z definicjami przytoczonymi w ISO 14001:2015 cel, to wynik do osiągnięcia, szansa natomiast to potencjalnie korzystny skutek. Zatem cel to konkretny efekt, który organizacja planuje osiągnąć w określonym terminie, a szansa to rysująca się przed nią możliwość, z której może, ale nie musi skorzystać.

Jak uzyskać certyfikat AQAP 2110?

Różnica pomiędzy celami środowiskowymi a szansami. Zgodnie z definicjami przytoczonymi w ISO 14001:2015 cel, to wynik do osiągnięcia, szansa natomiast to potencjalnie korzystny skutek. Zatem cel to konkretny efekt, który organizacja planuje osiągnąć w określonym terminie, a szansa to rysująca się przed nią możliwość, z której może, ale nie musi skorzystać.

Szanse i cele środowiskowe ISO 14001

Różnica pomiędzy celami środowiskowymi a szansami. Zgodnie z definicjami przytoczonymi w ISO 14001:2015 cel, to wynik do osiągnięcia, szansa natomiast to potencjalnie korzystny skutek. Zatem cel to konkretny efekt, który organizacja planuje osiągnąć w określonym terminie, a szansa to rysująca się przed nią możliwość, z której może, ale nie musi skorzystać.

Zasady audytowania

Aby audyt był wiarygodnym i skutecznym narzędziem dostarczającym rzetelnych informacji muszą być dochowywane standardy prac i zachowań audytorów. Jest to warunek dokonywania niezależnych ustaleń i wyciągania na ich podstawie opartych na obiektywnych dowodach wniosków odnoszących się bezpośrednio do kryterium audytu.

Cechy dobrego audytora wewnętrznego

Zgodnie z treścią normy ISO 19011:2018 audytorzy powinni postępować zgodnie z zasadami audytowania oraz profesjonalnie podchodzić do procesu audytu wykazując się szeregiem cech pożądanych dla audytora. Zasady audytowania zostały omówione w osobnym artykule...