HomeCategory

Archiwa Porady - Certyfikacja ISO | Global Cert

Zastosowanie ISO 14001 w raportowaniu niefinansowym ESG

ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) jest praktycznym rozwinięciem koncepcji zrównoważonego rozwoju zgodnej z Agendą 2030 odnoszącym się do organizacji prowadzących działalność gospodarczą. Obowiązek raportowania niefinansowego stopniowo będzie obejmował coraz szerszy zakres podmiotów gospodarczych, począwszy od spółek notowanych na Giełdzie. W agendzie 2030 zdefiniowano 17 celów zrównoważonego rozwoju które dzielimy na 5 obszarów (5 x P) czyli ludzie (people), planeta (planet), dobrobyt (prosperity), pokój (peace), partnerstwo (partnership).

Zasady audytowania

Aby audyt był wiarygodnym i skutecznym narzędziem dostarczającym rzetelnych informacji muszą być dochowywane standardy prac i zachowań audytorów. Jest to warunek dokonywania niezależnych ustaleń i wyciągania na ich podstawie opartych na obiektywnych dowodach wniosków odnoszących się bezpośrednio do kryterium audytu.

Cechy dobrego audytora wewnętrznego

Zgodnie z treścią normy ISO 19011:2018 audytorzy powinni postępować zgodnie z zasadami audytowania oraz profesjonalnie podchodzić do procesu audytu wykazując się szeregiem cech pożądanych dla audytora. Zasady audytowania zostały omówione w osobnym artykule...

Przegląd zarządzania w ramach zintegrowanego systemu zarządzania

Biorąc za przykład wymagania ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 zauważamy, że przegląd zarządzania jest jednym z obowiązków najwyższego kierownictwa. Przegląd jest punktem rozliczeniowym kończącego się okresu i programującym zadania systemowe na kolejny okres. Jest zatem niesłychanie istotnym punktem na osi funkcjonowania systemu zarządzania.