HomeCategory

Archiwa Porady - Certyfikacja ISO | Global Cert

Zasady audytowania

Aby audyt był wiarygodnym i skutecznym narzędziem dostarczającym rzetelnych informacji muszą być dochowywane standardy prac i zachowań audytorów. Jest to warunek dokonywania niezależnych ustaleń i wyciągania na ich podstawie opartych na obiektywnych dowodach wniosków odnoszących się bezpośrednio do kryterium audytu.

Cechy dobrego audytora wewnętrznego

Zgodnie z treścią normy ISO 19011:2018 audytorzy powinni postępować zgodnie z zasadami audytowania oraz profesjonalnie podchodzić do procesu audytu wykazując się szeregiem cech pożądanych dla audytora. Zasady audytowania zostały omówione w osobnym artykule...

Przegląd zarządzania w ramach zintegrowanego systemu zarządzania

Biorąc za przykład wymagania ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 zauważamy, że przegląd zarządzania jest jednym z obowiązków najwyższego kierownictwa. Przegląd jest punktem rozliczeniowym kończącego się okresu i programującym zadania systemowe na kolejny okres. Jest zatem niesłychanie istotnym punktem na osi funkcjonowania systemu zarządzania.

Dodatkowe wymagania BRC Storage and Distribution dla hurtowni

Standard BRC Storage and Distribution definiuje hurtowników jako firmy, które kupują (mają tytuł prawny) produkt w celu odsprzedaży innym firmom (nie konsumentowi końcowemu). BRC Storage and Distribution może być stosowany wyłącznie przez hurtownie, które mają pod bezpośrednią kontrolą magazyny, w których przyjmowany jest zakupiony produkt, i dostarczają lub umożliwiają odbiór tego produktu klientom (inne firmy).

Interesariusze w rozumieniu norm ISO oraz ich wpływ na organizację

Kim jest interesariusz? Interesariusz czyli inaczej strona zainteresowana zgodnie z treścią norm ISO, to osoba lub organizacja, która nawet nie wchodząc w bezpośrednią interakcję z organizacją może na nią wpływać, lub działalność organizacji może wpływać na nią. Mowa tu zatem o relacji jednokierunkowej lub wektorowej czyli wzajemnym oddziaływaniu.