IFS Food, BRC Food Safety, BRC Storage and Distribution – Szkolenie bezpieczeństwo żywności

Szkolenie: IFS Food, BRC Food Safety , BRC Storage and Distribution

Wymagania i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa żywności w produkcji, łańcuchu dostaw, magazynowaniu i dystrybucji dla organizacji pośrednio lub bezpośrednio zaangażowanych w łańcuch żywnościowy.

Warsztaty techniczne

Akademia Global Cert w ramach usługi szkoleń dedykowanych dla standardów bezpieczeństwa żywności proponuje warsztaty dotyczące między innymi praktycznego wdrożenia i realizacji wymagań prawnych oraz Codex Alimentarius (HACCP, GHP/GMP), zarządzania ryzykiem organizacyjnym i ryzykiem procesów operacyjnych, zapewnienia identyfikacji i identyfikowalności, postępowania z wyrobem niezgodnym i niezgodnościami systemowymi oraz wiele innych. Podczas ćwiczeń warsztatowych omawiamy sytuacje adekwatne dla Państwa działalności w łańcuchu żywnościowym.
Nasze szkolenia pozwolą Państwu poznać i zrozumieć wymagania standardów, przygotować się do certyfikacji oraz nabyć praktyczne umiejętności dla prowadzenia audytów wewnętrznych systemu zarządzania.
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-2.png

Ramowe programy szkoleń IFS Food, BRC Food Safety, BRC Storage and Distribution

Szkolenie - Pełnomocnik i Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg IFS Food lub BRC Food Safety lub BRC Storage and Distribution*

Cel szkolenia: Omówienie wymagania i przekazanie praktycznych umiejętności dla realizacji i auditowania wymagań normy IFS Food lub BRC Food Safety lub BRC Storage and Distribution, realizowane metodą wykładów, dyskusji i ćwiczeń realizowanych w grupach.

Profil uczestnika: Osoby wdrażające, zarządzające i doskonalące system zarządzania bezpieczeństwem żywności, Pełnomocnicy zespołu ds. bezpieczeństwa żywności, pracownicy działu jakości, członkowie zespołu ds. bezpieczeństwa żywności (zespołu HACCP), Auditorzy i kandydaci na auditorów wewnętrznych osoby zarządzające programem auditów wewnętrznych IFS Food lub BRC Food Safety lub BRC Storage and Distribution, kierownictwo każdego szczebla.

Program szkolenia:

 • interpretacja wymagań aktualnych standardów IFS Food lub BRC Food lub BRC Storage and Distribution;
 • kultura bezpieczeństwa żywności – praktyczna realizacja wymgań;
 • food fraud, food defence
 • zarządzanie programem audytów – rodzaje i planowanie programu audytów, kompetencje i cechy auditora;
 • realizacja audytu wewnętrznego:
  • przygotowanie planu audytu wewnętrznego,
  • przygotowanie listy pytań,
  • działania na miejscu,
  • terminy i definicje,
  • ustalenia i wnioski,
  • formułowanie niezgodności – zasada RED,
  • raport;
 • egzamin.

*Szkolenie 2 dniowe realizowane jest dla aktualnego wydania wybranego standardu. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem ze wszystkich standardów w jednym terminie, skontaktuj się z nami, Poznajmy się!

Dokumenty po szkoleniu: Certyfikat jednostki certyfikującej Global Cert dla osób z pozytywnym wynikiem egzaminu, zaświadczenie dla osób podchodzących do egzaminu.

https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-4.png
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2022/05/naglowek-strona-glowna.jpg

Kalendarz szkoleń

Wszystkie informacje o organizowanych przez nas szkoleniach w ramach akademii Global Cert.

Certyfikacja ISO z Global Cert

Pełna oferta szkoleń

Zobacz pełną ofertę szkoleń Akademii Global Cert

https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-10.png
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-9.png
Otwarte
Dla wygodnych. Weź udział w szkoleniu on-line, niezależnie gdzie się znajdujesz.
Dedykowane
Dla szukających optymalnego stosunku jakości do ceny. Podnoś kompetencje pracowników na korzystnych warunkach.
E-learning
Dla indywidualistów. Samodzielnie decyduj o przebiegu nauki.
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/bgn-positive-change.png

Szkolenia dopasowane do potrzeb uczestnika

Potrzeby uczestników zależą od okoliczności i mogą się zmieniać. Wybierz formę szkolenia jakiej aktualnie potrzebujesz.
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/bgn-positive-change.png

Klient na pierwszym miejscu

W Global Cert dążymy do tego, aby spotkania z audytorami przebiegały w przyjaznej atmosferze i prowadziły do wspólnego rozwiązania problemów. Nasze audyty to kontrola której nie musisz się bać.