Zastosowanie ISO 14001 w raportowaniu niefinansowym ESG

12 czerwca 2024

Fundamenty koncepcji ESG

ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) jest praktycznym rozwinięciem koncepcji zrównoważonego rozwoju zgodnej z Agendą 2030 odnoszącym się do organizacji prowadzących działalność gospodarczą. Obowiązek raportowania niefinansowego stopniowo będzie obejmował coraz szerszy zakres podmiotów gospodarczych, począwszy od spółek notowanych na Giełdzie. W agendzie 2030 zdefiniowano 17 celów zrównoważonego rozwoju które dzielimy na 5 obszarów (5 x P) czyli ludzie (people), planeta (planet), dobrobyt (prosperity), pokój (peace), partnerstwo (partnership). ESG jest zatem również rozwinięciem koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), można pokusić się o stwierdzenie, że ESG podchodzi do tematu bardziej konkretnie. Niezależnie jednak od szczegółów ogólne podejście do wspomnianych zagadnień jest po prostu spójne, ponieważ wszystkie odnoszą się do pierwotnej koncepcji poszanowania zasad współistnienia oraz dbałości o świat jako dobro wspólne.

CSR jako podstawa dla ESG

Podmioty, których kierownictwo od lat wykazywało się stosowną świadomością społeczną, środowiskową oraz korporacyjną mają poniekąd ułatwione zadanie. Nie jest dla nich żadnym zaskoczeniem zakres konieczny do objęcia raportowaniem ESG, gdyż w ramach realizowania koncepcji CSR analizowali i dostosowywali swoje organizacje wdrażając wytyczne standardów takich jak ISO 26000, SA8000 lub innych pokrewnych. Natomiast dla firm, które nie uwzględniały koncepcji zrównoważonego rozwoju w strategiach swojego funkcjonowania zakres raportowania ESG może być sporym zaskoczeniem. Należy mieć świadomość, że znaczna część obszarów objętych obowiązkiem raportowania dotyczy szeroko rozumianego ładu korporacyjnego, a tego obszaru nie da się uzdrowić z dnia na dzień. Generalnie podmioty społecznie odpowiedzialne zyskują sporą przewagę już na starcie. Nie załamujcie jednak rąk, bo w sukurs przychodzą Wam sprawdzone od lat rozwiązania.

Rola ISO 14001 w koncepcji raportowania niefinansowego ESG

Dostosowanie organizacji do wymagań standardu ISO 14001 jest jedną z możliwych ścieżek realizacji założeń zrównoważonego rozwoju. Oczywiście standard ten wspomoże Was głównie w obszarze interakcji organizacji z otaczającym ją środowiskiem, ale miejcie świadomość, że to około 1/3 zakresu podlegającego raportowaniu ESG. Poprawnie funkcjonujący system zarządzania środowiskowego uwzględnia wszystkie obszary, w których firma może oddziaływać na środowisko. Wpływ taki może mieć zarówno wymiar negatywny jak i pozytywny. Analizy środowiskowe obrazują skalę oddziaływania i stanowią podstawę do opracowywania strategii, programów i celów środowiskowych. Kultura organizacyjna zostaje ukształtowana z uwzględnieniem współistnienia z otaczającą nas przyrodą, a pracownicy organizacji nabierają stosownej świadomości środowiskowej. Zahaczamy zatem o kolejny filar ESG, czyli ład korporacyjny. To jednak nie wszystkie zalety ISO 14001. Twórcy normy oczekują bowiem naszego zainteresowania się cyklem życia usługi lub wyrobu. Organizacja uwzględnia zatem między innymi pochodzenie surowców i kwestie ich dostarczania do niej, a to już zdecydowanie obszar tzw. łańcucha wartości. Organizacja uwzględnia również wpływ swoich produktów na ostatni etap cyklu życia aż do jego zakończenia, analizując między innymi możliwości odzyskiwania i zagospodarowywania surowców np. w formie recyclingu.

Masz pytania do artykułu?
Informacja i wstępne konsultacje nic nie kosztują!