Jak uzyskać certyfikat AQAP 2110?

15 kwietnia 2024

Certyfikat AQAP

Certyfikat AQAP 2110:2016 otrzymasz po przeprowadzeniu w Twojej organizacji niezależnego audytu potwierdzającego spełnianie wymagań niniejszego standardu. Certyfikat wydawany jest w zestawieniu z akredytowanym certyfikatem ISO 9001:2015, gdyż spełnianie wymagań standardu jakościowego jest nieodzownym warunkiem spełniania wymagań AQAP 2110. Certyfikaty AQAP i ISO 9001 wystawiane są na okres 3 lat. Certyfikat AQAP zastąpił wcześniej obowiązujące certyfikaty AQAP 2130, AQAP 2120 oraz AQAP 2110:2009.

Certyfikacja AQAP

Standardowy proces certyfikacji składa się z etapów planowania, przeglądu dokumentacji (zdalnie), audytu właściwego (na miejscu) i raportowania. Dokładny czas trwania poszczególnych faz jest wyliczany dla poszczególnych organizacji na podstawie kliku kluczowych parametrów. Na życzenie klienta możliwe są również fazy przedwstępne oceniające gotowość firmy do poddania się procesowi certyfikacji. Sama certyfikacja nie jest uciążliwa dla organizacji bowiem audytorzy mają obowiązek w jak najmniejszym stopniu wpływać na bieżące funkcjonowanie audytowanych firm.

Co to jest AQAP?

AQAP – Allied Quality Assurance Publication – (Sojusznicza Publikacja dotycząca Zapewnienia Jakości) to standardy porządkujące kwestie nadzoru nad jakością wyrobów (towarów i usług) dostarczanych szeroko rozumianym podmiotom NATO (North Atlantic Treaty Organization). W standardach AQAP sprecyzowane zostały między innymi wymagania dotyczące systemu jakości łańcucha dostaw. Podstawą prawną dla przyjęcia standardów AQAP jest porozumienie standaryzacyjne NATO – STANAG 4107: Wzajemna akceptacja rządowego zapewnienia jakości i stosowanie sojuszniczych publikacji zapewnienia jakości (AQAP).

Dla kogo jest AQAP 2110?

AQAP może być wdrożony i stosowany w każdej organizacji będącej w łańcuchu dostaw NATO. Możesz spotkać takie wymaganie w ramach wymagań przetargowych lub w ramach uczestniczenia w łańcuchu dostaw w innej formie. Spełniając wymagania standardu dokładasz wszelkich starań w celu zapewnienia dostarczenia niezawodnego wyrobu w określonym czasie. Oficjalnie standard AQAP 2110 dotyczy zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji. W praktyce stosuje się go również w ramach świadczenia wszelkiego rodzaju usług i dostarczania towarów.

Masz pytania do artykułu?
Informacja i wstępne konsultacje nic nie kosztują!