Szkolenie ISO 27001

Szkolenia ISO 27001

System zarządzania bezpieczeństwem informacji według ISO 27001 potwierdza zdolność organizacji do zapewnienia bezpieczeństwa informacji przy zastosowaniu nowoczesnych technik informatycznych i technik bezpieczeństwa. Nasze szkolenia pozwolą Państwu poznać i zrozumieć wymagania normy, przygotować się do certyfikacji oraz nabyć praktyczne umiejętności dla prowadzenia audytów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Warsztaty techniczne

Akademia Global Cert w ramach usługi dedykowanej proponuje warsztaty dotyczące między innymi praktycznego szacowania ryzyka i postępowania z ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa informacji, dostosowane do potrzeb organizacji. Podczas ćwiczeń warsztatowych omawiamy sytuacje adekwatne dla Państwa organizacji i zastosowanych technik.
Założenia określone w normie ISO 27001 może wdrożyć dowolna Organizacja niezależnie od typu, wielkości i charakteru.
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-2.png

Ramowe programy szkoleń dla normy ISO 27001

Szkolenie - Wymagania normy ISO 27001 - szkolenie 2 dni

Cel szkolenia: Przedstawienie podstawowej wiedzy i interpretacji wymagań normy ISO/IEC 27001 i Załącznika A, realizowane metodą wykładów i dyskusji

Profil uczestnika: Każda osoba zainteresowana tematyką systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Program szkolenia:

 • przedstawienie i interpretacja wymagań normy ISO/IEC 27001 i Załącznika A:
  • wprowadzenie – podejście procesowe i oparte na ryzyku,
   ○ zakres normy,
   ○ powołania normatywne,
   ○ terminy i definicje,
   ○ kontekst organizacji,
   ○ przywództwo,
   ○ planowanie,
   ○ wsparcie,
   ○ działania operacyjne,
   ○ ocena efektów działania,
   ○ doskonalenie,
   ○ zabezpieczenia
 • omówienie ogólnych zasad uzyskania certyfikacji

Dokumenty po szkoleniu: zaświadczenie pdf o udziale w szkoleniu

Szkolenie - Pełnomocnik systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001 - szkolenie 3 dniowe

Cel szkolenia: Omówienie wymagania i przekazanie praktycznych umiejętności dla realizacji wymagań normy ISO/IEC 27001, realizowane metodą wykładów, dyskusji i ćwiczeń realizowanych w grupach.

Profil uczestnika: Osoby wdrażające, zarządzające i doskonalące system zarządzania bezpieczeństwem informacji, pracownicy działu IT, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w organizacji, kierownictwo każdego szczebla.

Program szkolenia:

 • omówienie i interpretacja wymagań normy ISO/IEC 27001:
 • wprowadzenie – podejście procesowe i oparte na ryzyku,
  ○ wprowadzenie – podejście procesowe i oparte na ryzyku,
  ○ zakres normy,
  ○ powołania normatywne,
  ○ terminy i definicje,
  ○ kontekst organizacji,
  ○ przywództwo,
  ○ planowanie,
  ○ wsparcie,
  ○ działania operacyjne,
  ○ ocena efektów działania,○ doskonalenie,
  ○ zabezpieczenia;
 • zarządzanie programem audytów wewnętrznych;
 • omówienie ogólnych zasad uzyskania certyfikacji;
 • egzamin.

Dokument po szkoleniu: Dokument po szkoleniu: Certyfikat PDF jednostki certyfikującej Global Cert dla osób z pozytywnym wynikiem egzaminu, zaświadczenie PDF dla osób podchodzących do egzaminu.

Szkolenie - Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001 - szkolenie 3 dniowe

Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy i umiejętności dla prowadzenia audytów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, realizowane metodą wykładów, dyskusji i ćwiczeń realizowanych w grupach.

Profil uczestnika: Audytorzy i kandydaci na audytorów wewnętrznych osoby zarządzające programem audytów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz kierownictwo.

Program szkolenia:

  • interpretacja wymagań normy ISO/IEC 27001 i Załącznika A;
  • zarządzanie programem audytów – rodzaje i planowanie programu audytów, kompetencje i cechy auditora;
  • realizacja audytu wewnętrznego:

○ przygotowanie planu audytu wewnętrznego,
○ przygotowanie listy pytań,
○ działania na miejscu,
○ terminy i definicje,
○ ustalenia i wnioski,
○ formułowanie niezgodności – zasada RED,
○ raport;

 • egzamin.

Dokument po szkoleniu: Certyfikat PDF jednostki certyfikującej Global Cert dla osób z pozytywnym wynikiem egzaminu, zaświadczenie PDF dla osób podchodzących do egzaminu.

https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-4.png
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2022/05/naglowek-strona-glowna.jpg

Kalendarz szkoleń

Wszystkie informacje o organizowanych przez nas szkoleniach w ramach akademii Global Cert.

Certyfikacja ISO z Global Cert

Pełna oferta szkoleń

Zobacz pełną ofertę szkoleń Akademii Global Cert

https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-10.png
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-9.png
Otwarte
Dla wygodnych. Weź udział w szkoleniu on-line, niezależnie gdzie się znajdujesz.
Dedykowane
Dla szukających optymalnego stosunku jakości do ceny. Podnoś kompetencje pracowników na korzystnych warunkach.
E-learning
Dla indywidualistów. Samodzielnie decyduj o przebiegu nauki.
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/bgn-positive-change.png

Szkolenia dopasowane do potrzeb uczestnika

Potrzeby uczestników zależą od okoliczności i mogą się zmieniać. Wybierz formę szkolenia jakiej aktualnie potrzebujesz.
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/bgn-positive-change.png

Klient na pierwszym miejscu

W Global Cert dążymy do tego, aby spotkania z audytorami przebiegały w przyjaznej atmosferze i prowadziły do wspólnego rozwiązania problemów. Nasze audyty to kontrola której nie musisz się bać.