Szkolenie ISO 22000

Szkolenia ISO 22000

Norma definiuje wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, który może wdrożyć dowolna Organizacja będąca pośrednio lub bezpośrednio zaangażowana w łańcuch żywnościowy, w tym producenci pasz i karmy dla zwierząt.

Warsztaty techniczne

Akademia Global Cert w ramach usługi szkoleń dedykowanych dla normy ISO 22000 proponuje warsztaty dotyczące między innymi praktycznego wdrożenia i realizacji wymagań prawnych oraz Codex Alimentarius (HACCP, GHP/GMP), zarządzania ryzykiem organizacyjnym i ryzykiem procesów operacyjnych, zapewnienia identyfikacji i identyfikowalności, postępowania z wyrobem niezgodnym i niezgodnościami systemowymi oraz wiele innych. Podczas ćwiczeń warsztatowych omawiamy sytuacje adekwatne dla Państwa działalności w łańcuchu żywnościowym.
Nasze szkolenia pozwolą Państwu poznać i zrozumieć wymagania normy, przygotować się do certyfikacji oraz nabyć praktyczne umiejętności dla prowadzenia audytów wewnętrznych systemu zarządzania jakością.
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-2.png

Ramowe programy szkoleń dla normy ISO 22000

Szkolenie - Wymagania normy ISO 22000 - szkolenie 1 dzień

Cel szkolenia: Przedstawienie podstawowej wiedzy i interpretacji wymagań normy ISO 22000, realizowane metodą wykładów i dyskusji

Profil uczestnika: Każda osoba zainteresowana tematyką systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności

Program szkolenia:

 • przedstawienie i interpretacja wymagań normy ISO 22000:
  • wprowadzenie – podejście procesowe i oparte na ryzyku,
  • zakres normy,
  • powołania normatywne,
  • terminy i definicje,
  • kontekst organizacji,
  • przywództwo,
  • planowanie,
  • wsparcie,
  • działania operacyjne,
  • ocena efektów działania,
  • doskonalenie;
 • omówienie ogólnych zasad uzyskania certyfikacji

Dokumenty po szkoleniu: zaświadczenie o udziale w szkoleniu

Szkolenie - Pełnomocnik i audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000 - szkolenie 2 dniowe

Cel szkolenia: Omówienie wymagania i przekazanie praktycznych umiejętności dla realizacji wymagań normy ISO 22000, realizowane metodą wykładów, dyskusji i ćwiczeń realizowanych w grupach.

Profil uczestnika:

Osoby wdrażające, zarządzające i doskonalące system zarządzania bezpieczeństwem żywności, Pełnomocnicy zespołu ds. bezpieczeństwa żywności ( przewodniczący zespołu HACCP), pracownicy działu jakości, członkowie zespołu ds. bezpieczeństwa żywności (zespołu HACCP), kierownictwo każdego szczebla, audytorzy i kandydaci na audytorów oraz osoby zarządzające programem audytów wewnętrznych.

Program szkolenia:

 • omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 22000:
  • wprowadzenie – podejście procesowe i oparte na ryzyku,
  • zakres normy,
  • powołania normatywne,
  • terminy i definicje,
  • kontekst organizacji,
  • przywództwo,
  • planowanie,
  • wsparcie,
  • działania operacyjne,
  • ocena efektów działania,
  • doskonalenie;
 • zarządzanie programem audytów wewnętrznych;
 • realizacja audytu wewnętrznego:
  • przygotowanie planu audytu wewnętrznego,
  • przygotowanie listy pytań,
  • działania na miejscu,
  • terminy i definicje,
  • ustalenia i wnioski,
  • formułowanie niezgodności – zasada RED,
  • raport;
 • omówienie ogólnych zasad uzyskania certyfikacji;
 • egzamin.

Dokument po szkoleniu: Certyfikat jednostki certyfikującej Global Cert dla osób z pozytywnym wynikiem egzaminu. Zaświadczenie o udziale w szkoleniu dla osób nieprzystępujących  do egzaminu.

Szkolenie ISO 22000 cena

649 zł netto / 1 dzień/ 1 osoba

 • dla płatników i klientów Global Cert
 • dla płatników i klientów LL-C
 • dla grup od 3 osób

699 zł netto / 1dzień / 1 osoba

 • pozostali
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-4.png
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2022/05/naglowek-strona-glowna.jpg

Kalendarz szkoleń

Wszystkie informacje o organizowanych przez nas szkoleniach w ramach akademii Global Cert.

Certyfikacja ISO z Global Cert

Pełna oferta szkoleń

Zobacz pełną ofertę szkoleń Akademii Global Cert

Wymagania dla szkoleń online

Szkolimy za pomocą aplikacji Microsoft TEAMS.

Zapisz się na szkolenie


  Wybierz, czy jesteś płatnikiem Global Cert lub LL-C


  Przysługuje mi zwolnienie z VAT

  Wybierz rodzaj szkolenia
  Szkolenia z zakresu: „Bezpieczeństwo żywności” – nasze propozycje

  Szkolenia stanowią jeden ze sposobów realizacji celów dla doskonalenia prowadzonej działalności. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm, pragniemy przedstawić ofertę szkoleniową Global Cert w zakresie zagadnień powiązanych z bezpieczeństwem żywności i pokrewnymi.

  Polityki kadrowe w Organizacjach najczęściej przewidują możliwość zgłoszenia potrzeb szkoleniowych, a przekazane pomysły stanowią podstawę do określenia planu doskonalenia pracowników. Co zrobić, jeżeli takie potrzeby nie zostały zgłoszone, kiedy nie identyfikujemy zmian wymagających szkolenia? Chętnie pomożemy, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń otwartych i dedykowanych.

  Szkolenia otwarte znajdą Państwo na naszej stronie, z pełną informacją o terminach, cenach i opisem programu. Oferta standardowych szkoleń otwartych dla wyrobów medycznych, realizowanych online:

  • Szkolenie – Wymagania normy ISO 22000:2018
  • Szkolenie – Pełnomocnik i audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000:2018

  Proponujemy też inne tematy szkoleń, realizowane w ramach szkoleń dedykowanych i warsztatów gdzie zarówno cena jak i termin są uzgadniane indywidualnie z Klientem. Szkolenia dedykowane i warsztaty mogą również być realizowane w siedzibie zamawiającego. Tematyka szkoleń dla bezpieczeństwa żywności obejmuje między innymi:

  • Szkolenie – Walidacja procesu produkcji
  • Szkolenie – Food defence – praktyczna realizacja
  • Szkolenie – Food fraud – praktyczna realizacja
  • Szkolenie – Kultura bezpieczeństwa żywności – praktyczna realizacja
  • Szkolenie – Analiza ryzyka organizacyjna a HACCP
  • Szkolenie – HACCP
  • Szkolenie – Dobre praktyki higieniczne i produkcyjne (dla poszczególnych sektorów)
  • Szkolenie – IFS Food v.8
  • Szkolenie – IFS Logistics
  • Szkolenie – BRC Food Safety v.9
  • Szkolenie – BRC Storage and Distribution
  • Szkolenie – FSSC 22000
  • Szkolenie – O co pytać na audycie ISO 22000 – pytania, ścieżki audytowe, zasady dokumentowania dowodów, opracowanie listy kontrolnej (warsztaty)
  • Szkolenie – Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym wykorzystywanym w branży spożywczej
  https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-10.png
  https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-9.png
  Otwarte
  Dla wygodnych. Weź udział w szkoleniu on-line, niezależnie gdzie się znajdujesz.
  Dedykowane
  Dla szukających optymalnego stosunku jakości do ceny. Podnoś kompetencje pracowników na korzystnych warunkach.
  E-learning
  Dla indywidualistów. Samodzielnie decyduj o przebiegu nauki.
  https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/bgn-positive-change.png

  Szkolenia dopasowane do potrzeb uczestnika

  Potrzeby uczestników zależą od okoliczności i mogą się zmieniać. Wybierz formę szkolenia jakiej aktualnie potrzebujesz.
  https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/bgn-positive-change.png

  Klient na pierwszym miejscu

  W Global Cert dążymy do tego, aby spotkania z audytorami przebiegały w przyjaznej atmosferze i prowadziły do wspólnego rozwiązania problemów. Nasze audyty to kontrola której nie musisz się bać.