Szkolenie AQAP 2110

Szkolenia Systemu zarządzania jakością AQAP 2110/ISO 9001

System zapewnienia jakości według AQAP 2110 potwierdza zdolność organizacji do dostarczania wyrobów i usług, spełniających wymagania NATO w obszarze projektowania, prac rozwojowych i produkcji. Nasze szkolenia pozwolą Państwu poznać i zrozumieć wymagania normy, przygotować się do certyfikacji oraz nabyć praktyczne umiejętności dla prowadzenia audytów wewnętrznych systemu.

Warsztaty techniczne

Akademia Global Cert w ramach usługi dedykowanej proponuje warsztaty dotyczące między innymi opracowywania plany jakości zgodnego z wymaganiami AQAP 2105, planu zarządzania konfiguracją zgodnego z ACMP-2100, zarządzania ryzykiem, postępowania z wyrobem niezgodnym i niezgodnościami systemowymi. Podczas ćwiczeń warsztatowych omawiamy sytuacje adekwatne dla Państwa wyrobu.
Założenia określone w standardzie AQAP 2110 może wdrożyć dowolna Organizacja zaangażowana w jeden lub więcej etapów dostarczania wyrobu lub usługi dla NATO.
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-2.png

Ramowe programy szkoleń dla normy ISO 27001

Szkolenie - Wymagania norm AQAP 2110 i ISO 9001 - szkolenie 2 dni

Cel szkolenia: Przedstawienie podstawowej wiedzy i interpretacji wymagań norm AQAP 2110 oraz ISO 9001, realizowane metodą wykładów i dyskusji

Profil uczestnika: Każda osoba zainteresowana tematyką systemu zarządzania jakością dla wymagań NATO w projektowaniu i produkcji.

Program szkolenia:

  • przedstawienie i interpretacja wymagań norm AQAP 2110 i ISO 9001:

○ wprowadzenie – podejście procesowe i oparte na ryzyku,
○ zakres normy,
○ powołania normatywne,
○ terminy i definicje,
○ kontekst organizacji,
○ przywództwo,
○ planowanie,
○ wsparcie,
○ działania operacyjne,
○ plan jakości,
○ zarządzanie konfiguracją,
○ ocena efektów działania,
○ doskonalenie

  • omówienie ogólnych zasad uzyskania certyfikacji

Dokumenty po szkoleniu: zaświadczenie pdf o udziale w szkoleniu

Szkolenie - Pełnomocnik i audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością AQAP 2110 / ISO 9001 - szkolenie 3 dniowe

Cel szkolenia: Omówienie wymagania i przekazanie praktycznych umiejętności dla realizacji wymagań norm AQAP 2110 i ISO 9001, realizowane metodą wykładów, dyskusji i ćwiczeń realizowanych w grupach.

Profil uczestnika: Osoby wdrażające, zarządzające i doskonalące system zarządzania jakością, pracownicy działu jakości, kierownictwo każdego szczebla, osoby odpowiedzialne za kontakt z NATO.

Program szkolenia:

  • omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 9001:

○ wprowadzenie – podejście procesowe i oparte na ryzyku,
○ zakres normy,
○ powołania normatywne,
○ terminy i definicje,
○ kontekst organizacji,
○ przywództwo,
○ planowanie,
○ wsparcie,
○ działania operacyjne,
○ plan jakości,
○ zarządzanie konfiguracją,
○ ocena efektów działania,
○ doskonalenie;

  • zarządzanie programem audytów wewnętrznych;
  • omówienie ogólnych zasad uzyskania certyfikacji;
  • egzamin.

Dokument po szkoleniu: Certyfikat PDF jednostki certyfikującej Global Cert dla osób z pozytywnym wynikiem egzaminu, zaświadczenie PDF dla osób podchodzących do egzaminu.

https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-4.png
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2022/05/naglowek-strona-glowna.jpg

Kalendarz szkoleń

Wszystkie informacje o organizowanych przez nas szkoleniach w ramach akademii Global Cert.

Certyfikacja ISO z Global Cert

Pełna oferta szkoleń

Zobacz pełną ofertę szkoleń Akademii Global Cert

https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-10.png
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-9.png
Otwarte
Dla wygodnych. Weź udział w szkoleniu on-line, niezależnie gdzie się znajdujesz.
Dedykowane
Dla szukających optymalnego stosunku jakości do ceny. Podnoś kompetencje pracowników na korzystnych warunkach.
E-learning
Dla indywidualistów. Samodzielnie decyduj o przebiegu nauki.
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/bgn-positive-change.png

Szkolenia dopasowane do potrzeb uczestnika

Potrzeby uczestników zależą od okoliczności i mogą się zmieniać. Wybierz formę szkolenia jakiej aktualnie potrzebujesz.
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/bgn-positive-change.png

Klient na pierwszym miejscu

W Global Cert dążymy do tego, aby spotkania z audytorami przebiegały w przyjaznej atmosferze i prowadziły do wspólnego rozwiązania problemów. Nasze audyty to kontrola której nie musisz się bać.