Szkolenie AQAP 2110

Szkolenia Systemu zarządzania jakością AQAP 2110/ISO 9001

System zapewnienia jakości według AQAP 2110 potwierdza zdolność organizacji do dostarczania wyrobów i usług, spełniających wymagania NATO w obszarze projektowania, prac rozwojowych i produkcji. Nasze szkolenia pozwolą Państwu poznać i zrozumieć wymagania normy, przygotować się do certyfikacji oraz nabyć praktyczne umiejętności dla prowadzenia audytów wewnętrznych systemu.

Warsztaty techniczne

Akademia Global Cert w ramach usługi dedykowanej proponuje warsztaty dotyczące między innymi opracowywania plany jakości zgodnego z wymaganiami AQAP 2105, planu zarządzania konfiguracją zgodnego z ACMP-2100, zarządzania ryzykiem, postępowania z wyrobem niezgodnym i niezgodnościami systemowymi. Podczas ćwiczeń warsztatowych omawiamy sytuacje adekwatne dla Państwa wyrobu.
Założenia określone w standardzie AQAP 2110 może wdrożyć dowolna Organizacja zaangażowana w jeden lub więcej etapów dostarczania wyrobu lub usługi dla NATO.
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-2.png

Ramowe programy szkoleń dla normy AQAP 2110 i ISO 9001

Szkolenie - Wymagania norm AQAP 2110 i ISO 9001 - szkolenie 1 dni

Cel szkolenia: Przedstawienie podstawowej wiedzy i interpretacji wymagań norm AQAP 2110 oraz ISO 9001, realizowane metodą wykładów i dyskusji

Profil uczestnika: Każda osoba zainteresowana tematyką systemu zarządzania jakością dla wymagań NATO w projektowaniu i produkcji.

Program szkolenia:

 • przedstawienie i interpretacja wymagań norm AQAP 2110 i ISO 9001:

○ wprowadzenie – podejście procesowe i oparte na ryzyku,
○ zakres normy,
○ powołania normatywne,
○ terminy i definicje,
○ kontekst organizacji,
○ przywództwo,
○ planowanie,
○ wsparcie,
○ działania operacyjne,
○ plan jakości,
○ zarządzanie konfiguracją,
○ ocena efektów działania,
○ doskonalenie

 • omówienie ogólnych zasad uzyskania certyfikacji

Dokumenty po szkoleniu: zaświadczenie pdf o udziale w szkoleniu

Szkolenie - Pełnomocnik i audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością AQAP 2110 / ISO 9001 - szkolenie 2 dniowe

Cel szkolenia: Omówienie wymagania i przekazanie praktycznych umiejętności do pracy w systemie zarządzania zgodnym z  wymaganiami norm AQAP 2110 i ISO 9001, oraz nabycie umiejętności audytowania i zarządzania programem audytów wewnętrznych realizowane metodą wykładów i dyskusji.

Profil uczestnika: Pełnomocnicy i audytorzy wewnętrzni oraz kandydaci na pełnomocników i audytorów wewnętrznych.

Program szkolenia:

 • omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 9001:

○ wprowadzenie – podejście procesowe i oparte na ryzyku,
○ zakres normy,
○ powołania normatywne,
○ terminy i definicje,
○ kontekst organizacji,
○ przywództwo,
○ planowanie,
○ wsparcie,
○ działania operacyjne,
○ plan jakości,
○ zarządzanie konfiguracją,
○ ocena efektów działania,
○ doskonalenie;

 • zarządzanie programem audytów wewnętrznych;
 • omówienie ogólnych zasad uzyskania certyfikacji;
 • egzamin.

Dokument po szkoleniu: Certyfikat PDF jednostki certyfikującej Global Cert dla osób z pozytywnym wynikiem egzaminu, zaświadczenie PDF dla osób podchodzących do egzaminu.

Szkolenie AQAP 2110 cena

599 zł netto / 1 dzień/ 1 osoba

 • dla płatników i klientów Global Cert
 • dla płatników i klientów LL-C
 • dla grup od 3 osób

629 zł netto / 1dzień / 1 osoba

 • pozostali
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-4.png
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2022/05/naglowek-strona-glowna.jpg

Kalendarz szkoleń

Wszystkie informacje o organizowanych przez nas szkoleniach w ramach akademii Global Cert.

Certyfikacja ISO z Global Cert

Pełna oferta szkoleń

Zobacz pełną ofertę szkoleń Akademii Global Cert

Wymagania dla szkoleń online

Szkolimy za pomocą aplikacji Microsoft TEAMS.

Zapisz się na szkolenie


  Wybierz, czy jesteś płatnikiem Global Cert lub LL-C


  Przysługuje mi zwolnienie z VAT

  Wybierz rodzaj szkolenia
  https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-10.png
  https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-9.png
  Otwarte
  Dla wygodnych. Weź udział w szkoleniu on-line, niezależnie gdzie się znajdujesz.
  Dedykowane
  Dla szukających optymalnego stosunku jakości do ceny. Podnoś kompetencje pracowników na korzystnych warunkach.
  E-learning
  Dla indywidualistów. Samodzielnie decyduj o przebiegu nauki.
  https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/bgn-positive-change.png

  Szkolenia dopasowane do potrzeb uczestnika

  Potrzeby uczestników zależą od okoliczności i mogą się zmieniać. Wybierz formę szkolenia jakiej aktualnie potrzebujesz.
  https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/bgn-positive-change.png

  Klient na pierwszym miejscu

  W Global Cert dążymy do tego, aby spotkania z audytorami przebiegały w przyjaznej atmosferze i prowadziły do wspólnego rozwiązania problemów. Nasze audyty to kontrola której nie musisz się bać.