Szkolenie ISO 9001

Szkolenia ISO 9001

Nasze szkolenia pozwolą Państwu poznać i zrozumieć wymagania normy, przygotować się do certyfikacji oraz nabyć praktyczne umiejętności dla prowadzenia audytów wewnętrznych systemu zarządzania jakością.

Warsztaty techniczne

Akademia Global Cert w ramach usługi szkoleń dedykowanych dla normy ISO 9001 proponuje warsztaty dotyczące między innymi praktycznego dokumentowania procesu operacyjnego i systemu zarządzania, działań odnoszących się do ryzyk i szans, postępowania z wyrobem niezgodnym i niezgodnościami systemowymi oraz wiele innych. Podczas ćwiczeń warsztatowych omawiamy sytuacje adekwatne dla Państwa branży.
System zarządzania jakością w Organizacji potwierdza jej zdolność do dostarczania wyrobów lub usług zgodnych z wyspecyfikowanymi wymaganiami.
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-2.png

Rodzaje szkoleń z normy ISO 9001

Szkolenie - Wymagania normy ISO 9001 - szkolenie 1 dzień

Cel szkolenia: Przedstawienie podstawowej wiedzy i interpretacji wymagań normy ISO 9001, realizowane metodą wykładów i dyskusji

Profil uczestnika: Każda osoba zainteresowana tematyką systemu zarządzania jakością

Program szkolenia:

 • przedstawienie i interpretacja wymagań normy ISO 9001:
  • wprowadzenie – podejście procesowe i oparte na ryzyku,
  • zakres normy,
  • powołania normatywne,
  • terminy i definicje,
  • kontekst organizacji,
  • przywództwo,
  • planowanie,
  • wsparcie,
  • działania operacyjne,
  • ocena efektów działania,
  • doskonalenie
 • omówienie ogólnych zasad uzyskania certyfikacji

Dokumenty po szkoleniu: zaświadczenie o udziale w szkoleniu

Szkolenie - Pełnomocnik i audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001 - szkolenie 2 dniowe

Cel szkolenia: Omówienie wymagania i przekazanie praktycznych umiejętności dla realizacji wymagań normy ISO 9001, realizowane metodą wykładów, dyskusji i ćwiczeń realizowanych w grupach.

Profil uczestnika: Osoby wdrażające, zarządzające i doskonalące system zarządzania jakością, pracownicy działu jakości, kierownictwo każdego szczebla.

Program szkolenia:

 • omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 9001:
  • wprowadzenie – podejście procesowe i oparte na ryzyku,
  • zakres normy,
  • powołania normatywne,
  • terminy i definicje,
  • kontekst organizacji,
  • przywództwo,
  • planowanie,
  • wsparcie,
  • działania operacyjne,
  • ocena efektów działania,
  • doskonalenie;
 • zarządzanie programem audytów wewnętrznych;
 • omówienie ogólnych zasad uzyskania certyfikacji;
 • egzamin.

Dokument po szkoleniu: Certyfikat jednostki certyfikującej Global Cert dla osób z pozytywnym wynikiem egzaminu. Zaświadczenie o udziale w szkoleniu dla osób nieprzystępujących  do egzaminu.

Szkolenie - Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001 - szkolenie 2 dniowe

Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy i umiejętności dla prowadzenia audytów wewnętrznych systemu zarządzania jakością, realizowane metodą wykładów, dyskusji i ćwiczeń realizowanych w grupach.

Profil uczestnika: Audytorzy i kandydaci na audytorów wewnętrznych osoby zarządzające programem audytów wewnętrznych systemu zarządzania jakością oraz kierownictwo.

Program szkolenia:

 • interpretacja wymagań normy ISO 9001;
 • zarządzanie programem audytów – rodzaje i planowanie programu audytów, kompetencje i cechy audytora;
 • realizacja audytu wewnętrznego:
  • przygotowanie planu audytu wewnętrznego,
  • przygotowanie listy pytań,
  • działania na miejscu,
  • terminy i definicje,
  • ustalenia i wnioski,
  • formułowanie niezgodności – zasada RED,
  • raport;
 • egzamin.

Dokument po szkoleniu: Certyfikat jednostki certyfikującej Global Cert dla osób z pozytywnym wynikiem egzaminu. Zaświadczenie o udziale w szkoleniu dla osób nieprzystępujących  do egzaminu.

599 zł netto / 1 dzień/ 1 osoba

 • dla płatników i klientów Global Cert
 • dla płatników i klientów LL-C
 • dla grup od 3 osób

629 zł netto / 1dzień / 1 osoba

 • pozostali
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-4.png
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2022/05/naglowek-strona-glowna.jpg

Kalendarz szkoleń

Wszystkie informacje o organizowanych przez nas szkoleniach w ramach akademii Global Cert.

Certyfikacja ISO z Global Cert

Pełna oferta szkoleń

Zobacz pełną ofertę szkoleń Akademii Global Cert

Wymagania dla szkoleń online

Szkolimy za pomocą aplikacji Microsoft TEAMS.

Zapisz się na szkolenie


  Wybierz, czy jesteś płatnikiem Global Cert lub LL-C


  Przysługuje mi zwolnienie z VAT

  Wybierz rodzaj szkolenia
  Szkolenia z zakresu zarządzania jakością ISO 9001 – nasze propozycje

  Planując szkolenia w swojej organizacji warto dobrze rozeznać zakres potrzeb szkoleniowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm w zakresie szkoleń pragniemy przedstawić ofertę szkoleniową Global Cert w zakresie zagadnień powiązanych z wymaganiami systemów zarządzania jakością w ramach PN EN ISO 9001:2015 i pokrewnych.

  Polityki kadrowe w Organizacjach najczęściej przewidują możliwość zgłoszenia potrzeb szkoleniowych, a przekazane pomysły stanowią podstawę do określenia planu doskonalenia pracowników. Co zrobić, jeżeli takie potrzeby nie zostały zgłoszone, kiedy nie identyfikujemy zmian wymagających szkolenia? Chętnie pomożemy, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń otwartych i dedykowanych.

  Standardowe szkolenia otwarte znajdą Państwo na naszej stronie, z pełną informacją o terminach, cenach i opisem programu. Oferta szkoleń otwartych (online) dla systemów zarządzania jakością obejmuje:

  • Szkolenie z wymagań normy ISO 9001:2015
  • Szkolenie dla audytorów wewnętrznych ISO 9001:2015
  • Szkolenie dla pełnomocników systemowych i audytorów wewnętrznych ISO 9001:2015.

  Proponujemy też inne tematy szkoleń, realizowane w ramach szkoleń dedykowanych, gdzie zarówno cena jak i termin są uzgadniane indywidualnie z Klientem. Szkolenia dedykowane i warsztaty mogą również być realizowane w siedzibie zamawiającego. Tematyka szkoleń dla systemów zarządzania jakością obejmuje między innymi:

  • Szkolenie – Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym – praktyczny przewodnik prowadzenia nadzoru i dokumentowania działań
  • Szkolenie – Metrologia dla przemysłu – wzorcowanie i sprawdzanie urządzeń pomiarowych, różnice, zasady, procedury postępowania
  • Szkolenie – Niezgodności i działania korygujące – identyfikacja, działania i dokumentowanie (warsztaty)
  • Szkolenie – O co pytać na audycie ISO 9001 – pytania, ścieżki audytowe, zasady dokumentowania dowodów, opracowanie listy kontrolnej (warsztaty)
  • Szkolenie – Działania odnoszące się do ryzyk i szans jako narzędzie doskonalenia (warsztaty)
  • Szkolenie – Definiowanie kontekstu organizacji i rozpoznawanie potrzeb stron zainteresowanych
  • Szkolenie – 7 zasad zarządzania jakością, narzędzia jakości (Kazein, Ishikawa), cykl PDCA, popularne metodyki szacowania ryzyka
  • Szkolenie – Prowadzenie dokumentacji systemowej systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015.
  https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-10.png
  https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-9.png
  Otwarte
  Dla wygodnych. Weź udział w szkoleniu on-line, niezależnie gdzie się znajdujesz.
  Dedykowane
  Dla szukających optymalnego stosunku jakości do ceny. Podnoś kompetencje pracowników na korzystnych warunkach.
  E-learning
  Dla indywidualistów. Samodzielnie decyduj o przebiegu nauki.
  https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/bgn-positive-change.png

  Szkolenia dopasowane do potrzeb uczestnika

  Potrzeby uczestników zależą od okoliczności i mogą się zmieniać. Wybierz formę szkolenia jakiej aktualnie potrzebujesz.
  https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/bgn-positive-change.png

  Klient na pierwszym miejscu

  W Global Cert dążymy do tego, aby spotkania z audytorami przebiegały w przyjaznej atmosferze i prowadziły do wspólnego rozwiązania problemów. Nasze audyty to kontrola której nie musisz się bać.