Szkolenie ISO/IEC 17025

Szkolenie z normy ISO/IEC 17025

Ideą normy ISO/IEC 17025 jest promowanie zaufania do działalności laboratoryjnej. Nasze szkolenia pozwolą Państwu poznać i zrozumieć wymagania normy oraz wytyczne jednostki udzielającej uznania (Polskie Centrum Akredytacji) oraz nabyć praktyczne umiejętności dla prowadzenia audytów wewnętrznych w Laboratorium.

Warsztaty techniczne

Akademia Global Cert w ramach usługi szkoleń dedykowanych dla normy ISO/IEC 17025 proponuje warsztaty dotyczące weryfikacji, walidacji, szacowania niepewności pomiaru i oceny statystyczne w procesie monitorowania ważności wyników. Realizowane podczas warsztatów ćwiczenia bazują na Państwa metodach badania/ wzorcowania.
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-2.png

Ramowe programy szkoleń dla normy ISO/IEC 17025

Szkolenie - Wymagania normy ISO/IEC 17025 - szkolenie 2 dni

Cel szkolenia: Przedstawienie podstawowej wiedzy i interpretacji wymagań normy ISO/IEC 17025, realizowane metodą wykładów i dyskusji

Profil uczestnika: Osoby rozpoczynające pracę w systemie, osoby zarządzające pracą i/lub systemem w Laboratorium oraz Kierownictwo Laboratorium

Program szkolenia:

 • przedstawienie i interpretacja wymagań normy ISO/IEC 17025:
  • wprowadzenie
  • zakres normy
  • powołania normatywne
  • terminy i definicje
  • wymagania ogólne
  • wymagania dotyczące struktury
  • wymagania dotyczące zasobów
  • wymagania dotyczące procesu
  • wymagania dotyczące systemu zarządzania
 • omówienie ogólnych zasad uzyskania akredytacji

Dokumenty po szkoleniu: zaświadczenie o udziale w szkoleniu

Szkolenie - Kierownik laboratorium i audytor wewnętrzny laboratorium według wymagań normy ISO/IEC 17025- szkolenie 3 dniowe

Cel szkolenia: Omówienie wymagania i przekazanie praktycznych umiejętności dla realizacji i audytowania wymagań normy ISO/IEC 17025, realizowane metodą wykładów, dyskusji i ćwiczeń realizowanych w grupach.

Profil uczestnika: Osoby rozpoczynające pracę w systemie, osoby zarządzające pracą i/lub systemem w Laboratorium oraz Kierownictwo Laboratorium, audytorzy i kandydaci na audytorów wewnętrznych, osoby zarządzające programem audytów wewnętrznych w laboratorium.

Program szkolenia:

 • omówienie i interpretacja wymagań normy ISO/IEC 17025:
  • wprowadzenie,
  • zakres normy,
  • powołania normatywne,
  • terminy i definicje,
  • wymagania ogólne,
  • wymagania dotyczące struktury,
  • wymagania dotyczące zasobów,
  • wymagania dotyczące procesu,
  • wymagania dotyczące systemu zarządzania;
 • realizacja audytu wewnętrznego:
  • przygotowanie planu audytu wewnętrznego,
  • przygotowanie listy pytań,
  • działania na miejscu,
  • terminy i definicje,
  • ustalenia i wnioski,
  • formułowanie niezgodności – zasada RED,
  • raport;
 • zarządzanie programem auditów wewnętrznych;
 • omówienie ogólnych zasad uzyskania akredytacji;
 • egzamin.

Dokument po szkoleniu: Certyfikat jednostki certyfikującej Global Cert dla osób z pozytywnym wynikiem egzaminu. Zaświadczenie o udziale w szkoleniu dla osób nieprzystępujących  do egzaminu.

Szkolenie - Walidacja i weryfikacja metod oraz szacowanie niepewności pomiaru w Laboratoriach działających zgodnie z ISO/IEC 17025 - szkolenie 2 dniowe

Cel szkolenia:Omówienie wymagania i przekazanie praktycznych umiejętności prowadzenia walidacji i weryfikacji metod badania oraz szacowania niepewności w laboratorium badawczym/ wzorcującym realizowane metodą wykładów i ćwiczeń.

Profil uczestnika:Osoby odpowiedzialne za opracowanie, modyfikację i walidację/ weryfikację metod oraz prowadzenie szacowania niepewności w laboratoriach badawczych/ wzorcujących.

Program szkolenia:

  • szacowanie niepewności pomiaru
   • wymagania normy ISO/IEC 17025 w zakresie szacowania niepewności,
   • omówienie podstawowych metod statystycznych stosowanych w laboratorium
   • praktyczne szacowanie niepewności w laboratoriach zgodnie z  JCGM 100:2008 Evaluation of measurement data – Guide to the expression of uncertainty in measurement oraz EQ-4/02 Wyznaczenie niepewności pomiaru przy wzorcowaniu
   • koncepcja niepewności pomiaru
   • wyrażanie niepewności pomiaru
   • kroki szacowania niepewności od źródeł niepewności do prezentacji budżetu niepewności
   • wykorzystanie niepewności pomiaru – stwierdzanie zgodności z wymaganiami, spójność pomiarowa
   • ćwiczenia
  • walidacja i weryfikacja metod:
   • ogólne zasady weryfikacji i postępowania walidacyjnego,
   • planowanie weryfikacji i walidacji
   • parametry charakteryzujące metodę
   • zasady wyznaczania parametrów walidacji
   • ocena i dokumentowanie wyników weryfikacji i walidacji
   • ćwiczenia

Szkolenie może być realizowane w formie dedykowanych warsztatów, których wynikiem jest opracowanie budżetów niepewności pomiaru i/lub protokołów z walidacji metody badania. Istnieje możliwość udziału w szkoleniu 1 dniowym z wybranego tematu.

Dokument po szkoleniu: Zaświadczenie o udziale w szkoleniu PDF.

Szkolenie ISO 17025 cena

649 zł netto / 1 dzień/ 1 osoba

 • dla płatników i klientów Global Cert
 • dla płatników i klientów LL-C
 • dla grup od 3 osób

699 zł netto / 1dzień / 1 osoba

 • pozostali
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-4.png
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2022/05/naglowek-strona-glowna.jpg

Kalendarz szkoleń

Wszystkie informacje o organizowanych przez nas szkoleniach w ramach akademii Global Cert.

Certyfikacja ISO z Global Cert

Pełna oferta szkoleń

Zobacz pełną ofertę szkoleń Akademii Global Cert

Wymagania dla szkoleń online

Szkolimy za pomocą aplikacji Microsoft TEAMS.

Zapisz się na szkolenie


  Wybierz, czy jesteś płatnikiem Global Cert lub LL-C


  Przysługuje mi zwolnienie z VAT

  Wybierz rodzaj szkolenia
  Szkolenia z zakresu normy ISO/IEC 17025 – nasze propozycje

  Szkolenia stanowią jeden ze sposobów utrzymania i doskonalenia kompetencji personelu laboratoriów. Wychodząc naprzeciw laboratoriom badawczym i wzorcującym, pragniemy przedstawić ofertę szkoleniową Global Cert w zakresie zagadnień powiązanych z normą ISO/IEC 17025 i pokrewne.

  Zasady ustalania potrzeb szkoleniowych w Laboratoriach najczęściej przewidują możliwość zgłoszenia potrzeb, a przekazane pomysły stanowią podstawę do określenia planu doskonalenia kompetencji pracowników. Co zrobić, jeżeli takie potrzeby nie zostały zgłoszone, kiedy nie identyfikujemy zmian wymagających szkolenia? Chętnie pomożemy, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń otwartych i dedykowanych.

  Szkolenia otwarte znajdą Państwo na naszej stronie, z pełną informacją o terminach, cenach i opisem programu. Oferta standardowych szkoleń otwartych dla laboratoriów badawczych i wzorcujących, realizowanych online:

  • Szkolenie – Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
  • Szkolenie – Kierownik laboratorium i audytor wewnętrzny laboratorium wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
  • Szkolenie – Walidacja i weryfikacja metod oraz szacowanie niepewności pomiaru w Laboratoriach działających zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

  Proponujemy też inne tematy szkoleń, realizowane w ramach szkoleń dedykowanych i warsztatów gdzie zarówno cena jak i termin są uzgadniane indywidualnie z Klientem. Szkolenia dedykowane i warsztaty mogą również być realizowane w siedzibie zamawiającego. Tematyka szkoleń dla laboratoriów obejmuje między innymi:

  • Szkolenie – Nadzór nad wyposażeniem i zachowanie spójności pomiarowej – wymagania ISO/IEC 17025, DA-05, ILAC-g24
  • Szkolenie – Interpretacja, analiza i wykorzystanie świadectw wzorcowania
  • Szkolenie – Opracowanie i raportowanie wyników, stwierdzanie zgodności z wymaganiami
  • Szkolenie – Potwierdzanie ważności wyników – planowanie, metody i kryteria, dokumentowanie
  • Szkolenie – Organizacja małych porównań międzylaboratoryjnych – praktyczne wykorzystanie ISO/IEC 17043, ocena rezultatów, metody statystyczne
  • Szkolenie – Ocena ryzyka udziału w PT/ILC – praktyczne wykorzystanie EA-4/18
  • Szkolenie – Niezgodności i działania korygujące w laboratorium – identyfikacja, planowanie działań, praca niezgodna, dokumentowanie (warsztaty)
  • Szkolenie – O co pytać na audycie ISO/IEC 17025 – pytania, ścieżki audytowe, zasady dokumentowania dowodów, opracowanie listy kontrolnej (warsztaty)
  • Szkolenie – Ocena ryzyka w laboratorium (warsztaty)
  • Szkolenie – Przegląd zarządzania – planowanie, przygotowanie, dokumentowanie (warsztaty)
  https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-10.png
  https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-9.png
  Otwarte
  Dla wygodnych. Weź udział w szkoleniu on-line, niezależnie gdzie się znajdujesz.
  Dedykowane
  Dla szukających optymalnego stosunku jakości do ceny. Podnoś kompetencje pracowników na korzystnych warunkach.
  E-learning
  Dla indywidualistów. Samodzielnie decyduj o przebiegu nauki.
  https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/bgn-positive-change.png

  Szkolenia dopasowane do potrzeb uczestnika

  Potrzeby uczestników zależą od okoliczności i mogą się zmieniać. Wybierz formę szkolenia jakiej aktualnie potrzebujesz.
  https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/bgn-positive-change.png

  Klient na pierwszym miejscu

  W Global Cert dążymy do tego, aby spotkania z audytorami przebiegały w przyjaznej atmosferze i prowadziły do wspólnego rozwiązania problemów. Nasze audyty to kontrola której nie musisz się bać.