Szkolenie ISO/IEC 17025

Szkolenie z normy ISO/IEC 17025

Ideą normy ISO/IEC 17025 jest promowanie zaufania do działalności laboratoryjnej. Nasze szkolenia pozwolą Państwu poznać i zrozumieć wymagania normy oraz wytyczne jednostki udzielającej uznania (Polskie Centrum Akredytacji) oraz nabyć praktyczne umiejętności dla prowadzenia audytów wewnętrznych w Laboratorium.

Warsztaty techniczne

Akademia Global Cert w ramach usługi szkoleń dedykowanych dla normy ISO/IEC 17025 proponuje warsztaty dotyczące weryfikacji, walidacji, szacowania niepewności pomiaru i oceny statystyczne w procesie monitorowania ważności wyników. Realizowane podczas warsztatów ćwiczenia bazują na Państwa metodach badania/ wzorcowania.
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-2.png

Ramowe programy szkoleń dla normy ISO/IEC 17025

Szkolenie - Wymagania normy ISO/IEC 17025 - szkolenie 1 dzień

Cel szkolenia: Przedstawienie podstawowej wiedzy i interpretacji wymagań normy ISO/IEC 17025, realizowane metodą wykładów i dyskusji

Profil uczestnika: Każda osoba zainteresowana tematyką zarządzania kompetencjami w Laboratorium

Program szkolenia:

 • przedstawienie i interpretacja wymagań normy ISO/IEC 17025:
  • wprowadzenie
  • zakres normy
  • powołania normatywne
  • terminy i definicje
  • wymagania ogólne
  • wymagania dotyczące struktury
  • wymagania dotyczące zasobów
  • wymagania dotyczące procesu
  • wymagania dotyczące systemu zarządzania
 • omówienie ogólnych zasad uzyskania akredytacji

Dokumenty po szkoleniu: zaświadczenie o udziale w szkoleniu

Szkolenie - Kompetencje laboratoriów według wymagań normy ISO/IEC 17025- szkolenie 3 dniowe

Cel szkolenia: Omówienie wymagania i przekazanie praktycznych umiejętności dla realizacji wymagań normy ISO/IEC 17025, realizowane metodą wykładów, dyskusji i ćwiczeń realizowanych w grupach.

Profil uczestnika:Osoby rozpoczynające pracę w systemie, osoby zarządzające pracą i/lub systemem w Laboratorium oraz Kierownictwo Laboratorium.

Program szkolenia:

 • omówienie i interpretacja wymagań normy ISO/IEC 17025:
  • wprowadzenie,
  • zakres normy,
  • powołania normatywne,
  • terminy i definicje,
  • wymagania ogólne,
  • wymagania dotyczące struktury,
  • wymagania dotyczące zasobów,
  • wymagania dotyczące procesu,
  • wymagania dotyczące systemu zarządzania;
 • zarządzanie programem auditów wewnętrznych;
 • omówienie ogólnych zasad uzyskania akredytacji;
 • egzamin.

Dokument po szkoleniu: Certyfikat jednostki certyfikującej Global Cert dla osób z pozytywnym wynikiem egzaminu. Zaświadczenie o udziale w szkoleniu dla osób nieprzystępujących  do egzaminu.

Szkolenie - Auditor wewnętrzny laboratorium ISO/IEC 17025 - szkolenie 3 dniowe

Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy i umiejętności dla prowadzenia audytów wewnętrznych w laboratorium, realizowane metodą wykładów, dyskusji i ćwiczeń realizowanych w grupach.

Profil uczestnika: Audytorzy i kandydaci na audytorów wewnętrznych osoby zarządzające programem auditów wewnętrznych w Laboratorium oraz Kierownictwo Laboratorium.

Program szkolenia:

 • interpretacja wymagań normy ISO/IEC 17025;
 • zarządzanie programem auditów – rodzaje i planowanie programu auditów, kompetencje i cechy auditora;
 • realizacja auditu wewnętrznego:
  • przygotowanie planu auditu wewnętrznego,
  • przygotowanie listy pytań,
  • działania na miejscu,
  • terminy i definicje,
  • ustalenia i wnioski,
  • formułowanie niezgodności – zasada RED,
  • raport;
 • egzamin.

Dokument po szkoleniu: Certyfikat jednostki certyfikującej Global Cert dla osób z pozytywnym wynikiem egzaminu. Zaświadczenie o udziale w szkoleniu dla osób nieprzystępujących  do egzaminu.

https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-4.png
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2022/05/naglowek-strona-glowna.jpg

Kalendarz szkoleń

Wszystkie informacje o organizowanych przez nas szkoleniach w ramach akademii Global Cert.

Certyfikacja ISO z Global Cert

Pełna oferta szkoleń

Zobacz pełną ofertę szkoleń Akademii Global Cert

https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-10.png
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-9.png
Otwarte
Dla wygodnych. Weź udział w szkoleniu on-line, niezależnie gdzie się znajdujesz.
Dedykowane
Dla szukających optymalnego stosunku jakości do ceny. Podnoś kompetencje pracowników na korzystnych warunkach.
E-learning
Dla indywidualistów. Samodzielnie decyduj o przebiegu nauki.
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/bgn-positive-change.png

Szkolenia dopasowane do potrzeb uczestnika

Potrzeby uczestników zależą od okoliczności i mogą się zmieniać. Wybierz formę szkolenia jakiej aktualnie potrzebujesz.
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/bgn-positive-change.png

Klient na pierwszym miejscu

W Global Cert dążymy do tego, aby spotkania z audytorami przebiegały w przyjaznej atmosferze i prowadziły do wspólnego rozwiązania problemów. Nasze audyty to kontrola której nie musisz się bać.