Szkolenie ISO 45001

Szkolenia ISO 45001

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Organizacji potwierdza jej zdolność do zapewnienia bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy, zapobiegania wypadkom przy pracy i złemu stanowi zdrowia.

Warsztaty techniczne

Akademia Global Cert w ramach usługi dedykowanej dla normy ISO 45001 proponuje warsztaty dotyczące między innymi praktycznego dokumentowania systemu zarządzania, działań odnoszących się do ryzyk i szans, konsultacji i współudziału pracowników, postępowania z niezgodnościami i incydentami. Podczas ćwiczeń warsztatowych omawiamy sytuacje adekwatne dla Państwa branży.
Nasze szkolenia pozwolą Państwu poznać i zrozumieć wymagania normy, przygotować się do certyfikacji oraz nabyć praktyczne umiejętności dla prowadzenia audytów wewnętrznych systemu zarządzania BHP
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-2.png

Ramowe programy szkoleń dla normy ISO 45001

Szkolenie - Wymagania normy ISO 45001 - szkolenie 1 dzień

Cel szkolenia: Przedstawienie podstawowej wiedzy i interpretacji wymagań normy ISO 45001, realizowane metodą wykładów i dyskusji

Profil uczestnika: Każda osoba zainteresowana tematyką systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Program szkolenia:

 • przedstawienie i interpretacja wymagań normy ISO 45001:
  • wprowadzenie – podejście procesowe i oparte na ryzyku,
  • zakres normy,
  • powołania normatywne,
  • terminy i definicje,
  • kontekst organizacji,
  • przywództwo i uczestnictwo pracowników,
  • planowanie,
  • wsparcie,
  • działania operacyjne,
  • ocena efektów działania,
  • doskonalenie
 • omówienie ogólnych zasad uzyskania certyfikacji

Dokumenty po szkoleniu: zaświadczenie o udziale w szkoleniu

Szkolenie - Pełnomocnik i audytor wewnętrzny systemu zarządzania BHP ISO 45001 - szkolenie 2 dniowe

Cel szkolenia: Omówienie wymagania i przekazanie praktycznych umiejętności dla realizacji wymagań normy PN-ISO 45001, realizowane metodą wykładów, dyskusji i ćwiczeń realizowanych w grupach.

Profil uczestnika: Osoby wdrażające, zarządzające i doskonalące system zarządzania BHP, pracownicy działu BHP, kierownictwo każdego szczebla.

Program szkolenia:

 • omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 45001:
  • wprowadzenie – podejście procesowe i oparte na ryzyku,
  • zakres normy,
  • powołania normatywne,
  • terminy i definicje,
  • kontekst organizacji,
  • przywództwo i uczestnictwo pracowników,
  • planowanie,
  • wsparcie,
  • działania operacyjne,
  • ocena efektów działania,
  • doskonalenie;
 • zarządzanie programem audytów wewnętrznych;
 • omówienie ogólnych zasad uzyskania certyfikacji;
 • egzamin.

Dokument po szkoleniu: Certyfikat jednostki certyfikującej Global Cert dla osób z pozytywnym wynikiem egzaminu. Zaświadczenie o udziale w szkoleniu dla osób nieprzystępujących  do egzaminu.

Szkolenie - Audytor wewnętrzny systemu zarządzania BHP ISO 45001 - szkolenie 2 dniowe

Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy i umiejętności dla prowadzenia audytów wewnętrznych systemu zarządzania BHP, realizowane metodą wykładów, dyskusji i ćwiczeń realizowanych w grupach.

Profil uczestnika: Audytorzy i kandydaci na audytorów wewnętrznych osoby zarządzające programem audytów wewnętrznych systemu zarządzania BHP oraz kierownictwo.

Program szkolenia:

 • interpretacja wymagań normy ISO 45001;
 • zarządzanie programem audytów – rodzaje i planowanie programu audytów, kompetencje i cechy auditora;
 • realizacja audytu wewnętrznego:
  • przygotowanie planu audytu wewnętrznego,
  • przygotowanie listy pytań,
  • działania na miejscu,
  • terminy i definicje,
  • ustalenia i wnioski,
  • formułowanie niezgodności – zasada RED,
  • raport;
 • egzamin.

Dokument po szkoleniu: Certyfikat jednostki certyfikującej Global Cert dla osób z pozytywnym wynikiem egzaminu. Zaświadczenie o udziale w szkoleniu dla osób nieprzystępujących  do egzaminu.

Szkolenie ISO 45001 cena

599 zł netto / 1 dzień/ 1 osoba

 • dla płatników i klientów Global Cert
 • dla płatników i klientów LL-C
 • dla grup od 3 osób

629 zł netto / 1dzień / 1 osoba

 • pozostali
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-4.png
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2022/05/naglowek-strona-glowna.jpg

Kalendarz szkoleń

Wszystkie informacje o organizowanych przez nas szkoleniach w ramach akademii Global Cert.

Certyfikacja ISO z Global Cert

Pełna oferta szkoleń

Zobacz pełną ofertę szkoleń Akademii Global Cert

Wymagania dla szkoleń online

Szkolimy za pomocą aplikacji Microsoft TEAMS.

Zapisz się na szkolenie


  Wybierz, czy jesteś płatnikiem Global Cert lub LL-C


  Przysługuje mi zwolnienie z VAT

  Wybierz rodzaj szkolenia
  Szkolenia z zakresu zarządzania BHP ISO 45001 – nasze propozycje

  Planując szkolenia w swojej organizacji warto dobrze rozeznać zakres potrzeb szkoleniowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm w zakresie szkoleń pragniemy przedstawić ofertę szkoleniową Global Cert w zakresie zagadnień powiązanych z wymaganiami systemów zarządzania środowiskowego w ramach PN EN ISO 45001:2018.

  Polityki kadrowe w Organizacjach najczęściej przewidują możliwość zgłoszenia potrzeb szkoleniowych, a przekazane pomysły stanowią podstawę do określenia planu doskonalenia pracowników. Co zrobić, jeżeli takie potrzeby nie zostały zgłoszone, kiedy nie identyfikujemy zmian wymagających szkolenia? Chętnie pomożemy, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń otwartych i dedykowanych.

  Standardowe szkolenia otwarte znajdą Państwo na naszej stronie, z pełną informacją o terminach, cenach i opisem programu. Oferta szkoleń otwartych (online) dla systemów zarządzania jakością obejmuje:

  • Szkolenie z wymagań normy ISO 45001:2015
  • Szkolenie dla audytorów wewnętrznych ISO 45001:2015
  • Szkolenie dla pełnomocników systemowych i audytorów wewnętrznych ISO 45001:2015.

  Proponujemy też inne tematy szkoleń, realizowane w ramach szkoleń dedykowanych, gdzie zarówno cena jak i termin są uzgadniane indywidualnie z Klientem. Szkolenia dedykowane i warsztaty mogą również być realizowane w siedzibie zamawiającego. Tematyka szkoleń dla systemów zarządzania BHP obejmuje między innymi:

  • Szkolenie – Konsultacje i współudział pracowników – zasady, metody, obszary analizy
  • Szkolenie – Ocena zgodności w ramach systemu BHP ISO 45001:2018
  • Szkolenie – Prowadzenie dokumentacji systemowej systemu zarządzania BHP ISO 14001:2015
  • Szkolenie – Niezgodności i działania korygujące – identyfikacja, działania i dokumentowanie (warsztaty)
  • Szkolenie – O co pytać na audycie ISO 45001 – pytania, ścieżki audytowe, zasady dokumentowania dowodów, opracowanie listy kontrolnej (warsztaty)
  • Szkolenie – Działania odnoszące się do ryzyk i szans jako narzędzie doskonalenia (warsztaty)
  • Szkolenie – Definiowanie kontekstu organizacji i rozpoznawanie potrzeb stron zainteresowanych.
  https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-10.png
  https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-9.png
  Otwarte
  Dla wygodnych. Weź udział w szkoleniu on-line, niezależnie gdzie się znajdujesz.
  Dedykowane
  Dla szukających optymalnego stosunku jakości do ceny. Podnoś kompetencje pracowników na korzystnych warunkach.
  E-learning
  Dla indywidualistów. Samodzielnie decyduj o przebiegu nauki.
  https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/bgn-positive-change.png

  Szkolenia dopasowane do potrzeb uczestnika

  Potrzeby uczestników zależą od okoliczności i mogą się zmieniać. Wybierz formę szkolenia jakiej aktualnie potrzebujesz.
  https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/bgn-positive-change.png

  Klient na pierwszym miejscu

  W Global Cert dążymy do tego, aby spotkania z audytorami przebiegały w przyjaznej atmosferze i prowadziły do wspólnego rozwiązania problemów. Nasze audyty to kontrola której nie musisz się bać.