Akredytacja laboratoriów

Akredytacja laboratorium

Aby uzyskać akredytację laboratorium musi spełniać wymagania jednostki udzielającej uznania, w tym określonych norm międzynarodowych:
- dla laboratoriów badawczych i wzorcujących jest to norma ISO/IEC 17025
- dla laboratoriów medycznych jest to norma ISO 15189
Twoje kompetencje, nasze doświadczenie, to gwarancja pozytywnego procesu akredytacji.
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-2.png
Konsultacje
Przedstaw nam swój problem, my znajdziemy rozwiązanie.
Przykłady
Potrzebujesz wskazówki? Wykorzystaj nasze rozwiązania.
Wdrożenie
Przygotujemy Twoje Laboratorium do akredytacji.
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/bgn-positive-change.png

Działania dostosowane do potrzeb laboratorium

Wybierz formę wsparcia, której potrzebujesz. Nasza oferta to elastyczne rozwiązania.

Jak możemy pomóc?

Uzyskanie akredytacji to proces wieloetapowy, naszym zadaniem jest zapewnienie wsparcia Laboratorium na każdym jego etapie. Nasz zespół zapewni fachowy i kompleksowy przebieg wymaganych działań, proponując rozwiązania dopasowane do potrzeb Laboratorium.
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-2.png
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-5.png

Identyfikacja potrzeb

Pierwszy etap to ustalenie w jakim stopniu Laboratorium spełnia wymagania akredytacyjne. Identyfikację potrzeb Laboratorium możemy zrealizować przez:
- omówienie telefoniczne potrzeb wsparcia z naszym ekspertem
- Laboratorium wypełnia samodzielnie przekazany przez nas kwestionariusz
- audyt wstępny, przeprowadzony przez naszego audytora

Plan działania

Na podstawie zebranych informacji opracujemy dla Laboratorium plan działania, w którym przedstawimy jakie działania będą konieczne w celu uzyskania akredytacji. W planie zaznaczymy co Laboratorium może zrealizować samodzielnie, a w czym może pomóc Global Cert.

Podjęcie działań

Laboratorium decyduje o podjęciu działań, wskazując czy wybiera pełną ofertę czy tylko wybrane elementy z Planu działania, przedstawionego przez Global Cert. Plan może być realizowany etapowo, działania mogą być podejmowane odpowiednio do potrzeb Laboratorium.

Uzyskanie akredytacji

Po wdrożeniu wymaganych działań czas na złożenie wniosku i poddanie się procesowi akredytacji. Akredytacja udzielana jest przez PCA. Wsparcie Global Cert
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-7.png
Szkolenia z norm ISO
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-2.png

Pełna lista możliwości

Działania, które wspierają na drodze do akredytacji, realizujemy kompleksowo lub tylko wybrane przez Laboratorium
  • opracowanie lub weryfikacja i ewentualne uzupełnienie wymaganej dokumentacji,
  • opracowanie budżetów niepewności pomiaru
  • opracowanie procedur i określenie technik statystycznych dla weryfikacji/ walidacji metod oraz monitorowania ważności wyników
  • szkolenia z normy i wymagań akredytacyjnych
  • szkolenie z zakresu niepewności pomiaru, weryfikacji/walidacji metod, monitorowania ważności wyników i organizacji porównań międzylaboratoryjnych, realizowane w komplecie lub dla wybranych tematów
  • audyty systemowe i audyty techniczne z obserwacją prowadzonej działalności laboratoryjnej
  • przygotowanie wniosku i wsparcie w procesie akredytacji

Zainteresowała Cię
nasza oferta?
Poznajmy się!