ISO 7101:2023 System zarządzania jakością w organizacjach opieki zdrowotnej

8 lutego 2024

ISO 7101 pierwszy krok w transformacji opieki zdrowotnej

Organizacje opieki zdrowotnej na całym świecie mierzą się z zagrożeniami, które obciążają zarządzanie realizowanymi przez nie procesami i wpływają na jakość opieki nad pacjentem.
Norma ISO 7101 określa zasady zarządzania organizacją opieki zdrowotnej, jej wymagania definiują wysoką jakość usług w tym sektorze. Głównym celem normy jest ustanowienie przejrzystych procesów, które usprawniają realizację świadczeń. Wymagania niniejszego dokumentu opierają się na uznanych najlepszych praktykach i mają zastosowanie do każdej organizacji świadczącej usługi opieki zdrowotnej, niezależnie od jej rodzaju, wielkości lub świadczonych usług.

Starzejąca się populacja, nowe technologie, ograniczone zasoby

Sprostanie wyzwaniom związanym z zarządzaniem opieką zdrowotną wymaga proaktywnego podejścia i planowania strategicznego. Norma ISO 7101 pomaga organizacjom w radzeniu sobie ze złożonością opieki zdrowotnej. Trwający postęp technologiczny w zakresie wyrobów medycznych, zaawansowanych procedur medycznych będzie powodował ciągłą potrzebę dostosowania funkcjonowania organizacji, tak by zapewniać interoperacyjności oraz bezpieczeństwo danych użytkowników.

ISO 7101 zwraca szczególną uwagę na terminową, bezpieczną i skoncentrowana na ludziach opiekę, przy jednoczesnym wykorzystaniu możliwości technologicznych, w tym opieki wirtualnej.

Norma ISO 7101 jest dedykowana dla sektora opieki zdrowotnej i jej elastyczność sprawia, że może być wykorzystana przez różne podmioty, od małych klinik po rozległe szpitale. Grupa docelowa normy jest szeroka i obejmuje każdy system opieki zdrowotnej, podmiot, organizacje, których celem jest podniesienie jakości świadczonych usług medycznych.

Cele normy ISO 7101

Zgodnie z zakresem normy ISO 7101, jej wymagania są właściwe dla organizacji, która chce:

  • wykazać swoją zdolność do konsekwentnego spełniania wymagań stron zainteresowanych oraz obowiązujących wymagań prawnych i regulacyjnych;
  • poprawić doświadczenia użytkowników usług i stale poprawiać jakość opieki zdrowotnej; oraz
  • tworzyć i utrzymywać procesy, które zapewniają opiekę terminową, bezpieczną, skuteczną, wydajną, sprawiedliwą i skoncentrowaną na ludziach.

Certyfikacja ISO 7101

Jednym ze sposobów wykazania, że organizacja wdrożyła skuteczny system zarządzania jakością w opiece zdrowotnej, jest ubieganie się o certyfikację. Organizacja może też wykazać zgodność z normą ISO 7101 np. przez samodzielne zadeklarowanie zgodności lub poddanie się ocenie równorzędnej przeprowadzonej przez stronę zainteresowaną.

Korzyści wynikające z wdrożenia i stosowania ISO 7101

Uwzględnienie w normie ISO 7101 specyfiki działania organizacji opieki zdrowotnej, generuje korzyści w postaci:
• lepszej jakość świadczeń
• większego bezpieczeństwa pacjentów
• efektywności kosztów
• efektywności operacyjnej
• poprawy reputacji i konkurencyjności

Masz pytania do artykułu?
Informacja i wstępne konsultacje nic nie kosztują!