Szkolenie ISO 15189

Szkolenia ISO 15189

Nasze szkolenia pozwolą Państwu poznać i zrozumieć wymagania normy oraz wytyczne jednostki udzielającej uznania (Polskie Centrum Akredytacji) oraz nabyć praktyczne umiejętności dla prowadzenia audytów wewnętrznych w Laboratorium Medycznym.

Warsztaty techniczne

Akademia Global Cert w ramach usługi szkoleń dedykowanych dla normy ISO 15189 proponuje warsztaty dotyczące weryfikacji i walidacji metod diagnostycznych, szacowania niepewności pomiaru i stosowania procedur kontroli jakości. Realizowane podczas warsztatów ćwiczenia bazują na Państwa metodach badania.
Dla kogo szkolenia z normy ISO 15189? Laboratoria Medyczne wykorzystują normę ISO 15189 do rozwijania swojego systemu zarządzania i oceny posiadanych kompetencji.
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-2.png

Ramowe programy szkoleń dla normy ISO 15189

Szkolenie - Wymagania normy ISO 15189 - szkolenie 2 dni

Cel szkolenia: Przedstawienie podstawowej wiedzy i interpretacji wymagań normy ISO 15189, realizowane metodą wykładów i dyskusji

Profil uczestnika: Każda osoba zainteresowana tematyką systemu zarządzania i oceną kompetencji w Laboratorium Medycznym

Program szkolenia:

 • przedstawienie i interpretacja wymagań normy ISO 15189:
  • wprowadzenie,
  • zakres normy,
  • powołania normatywne,
  • terminy i definicje,
  • wymagania ogólne,
  • wymagania dotyczące zasobów,
  • wymagania dotyczące struktury,
  • wymagania dotyczące procesu,
  • wymagania dotyczące systemu zarządzania
 • omówienie ogólnych zasad uzyskania akredytacji

Dokumenty po szkoleniu: zaświadczenie o udziale w szkoleniu

Szkolenie - Kierownik laboratorium i audytor wewnętrzny laboratorium medycznego według wymagań normy ISO 15189 - szkolenie 3 dniowe

Cel szkolenia: Omówienie wymagania i przekazanie praktycznych umiejętności dla realizacji i audytowania wymagań normy ISO 15189, realizowane metodą wykładów, dyskusji i ćwiczeń realizowanych w grupach.

Profil uczestnika: Osoby rozpoczynające pracę w systemie, osoby zarządzające pracą i/lub systemem w Laboratorium Medycznym oraz Kierownictwo Laboratorium Medycznym.

Program szkolenia:

 • omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 15189:
  • wprowadzenie,
  • zakres normy,
  • powołania normatywne,
  • terminy i definicje,
  • wymagania ogólne,
  • wymagania dotyczące zasobów,
  • wymagania dotyczące struktury,
  • wymagania dotyczące procesu,
  • wymagania dotyczące systemu zarządzania,
 • zarządzanie programem auditów wewnętrznych;
 • realizacja audytu wewnętrznego:
  • przygotowanie planu audytu wewnętrznego
  • przygotowanie listy pytań
  • działania na miejscu
  • terminy i definicje
  • ustalenia i wnioski
  • formułowanie niezgodności – zasada RED
  • raport
 • omówienie ogólnych zasad uzyskania akredytacji;
 • planowanie programu audytów;
 • kompetencje i cechy audytora;
 • egzamin.

Dokument po szkoleniu: Certyfikat jednostki certyfikującej Global Cert dla osób z pozytywnym wynikiem egzaminu. Zaświadczenie o udziale w szkoleniu dla osób nieprzystępujących  do egzaminu.

Szkolenie - Walidacja i weryfikacja metod oraz szacowanie niepewności w laboratorium medycznym - szkolenie 2 dniowe

Cel szkolenia:Omówienie wymagania i przekazanie praktycznych umiejętności prowadzenia walidacji i weryfikacji metod badania oraz szacowania niepewności w laboratorium medycznym realizowane metodą wykładów i ćwiczeń.

Profil uczestnika:Osoby odpowiedzialne za opracowanie, modyfikację i walidację/ weryfikację metod oraz prowadzenie szacowania niepewności w laboratoriach medycznych.

Program szkolenia:

 • szacowanie niepewności:
 • wymagania normy ISO 15189 w zakresie szacowania niepewności,
 • omówienie podstawowych zasad statystycznych stosowanych w laboratorium
 • praktyczne szacowanie niepewności w laboratoriach medycznych zgodnie z ISO TS 20914
 • koncepcja niepewności pomiaru
 • wyrażanie niepewności pomiaru
 • kroki szacowania niepewności od źródeł niepewności do prezentacji budżetu niepewności
 • ćwiczenia
 • walidacja i weryfikacja metod:
  • ogólne zasady weryfikacji i postępowania walidacyjnego,
  • planowanie weryfikacji i walidacji
  • parametry charakteryzujące metodę
  • zasady wyznaczania parametrów walidacji
  • ocena i dokumentowanie wyników weryfikacji i walidacji
  • ćwiczenia

Szkolenie może być realizowane w formie dedykowanych warsztatów, których wynikiem jest opracowanie budżetów niepewności pomiaru i/lub protokołów z walidacji metody badania. Istnieje możliwość udziału w szkoleniu 1 dniowym z wybranego tematu.
Dokument po szkoleniu: Zaświadczenie o udziale w szkoleniu PDF.

Szkolenie ISO 15189 cena

649 zł netto / 1 dzień/ 1 osoba

 • dla płatników i klientów Global Cert
 • dla płatników i klientów LL-C
 • dla grup od 3 osób

699 zł netto / 1dzień / 1 osoba

 • pozostali
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-4.png
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2022/05/naglowek-strona-glowna.jpg

Kalendarz szkoleń

Wszystkie informacje o organizowanych przez nas szkoleniach w ramach akademii Global Cert.

Certyfikacja ISO z Global Cert

Pełna oferta szkoleń

Zobacz pełną ofertę szkoleń Akademii Global Cert

Wymagania dla szkoleń online

Szkolimy za pomocą aplikacji Microsoft TEAMS.

Zapisz się na szkolenie


  Wybierz, czy jesteś płatnikiem Global Cert lub LL-C


  Przysługuje mi zwolnienie z VAT

  Wybierz rodzaj szkolenia
  Szkolenia z zakresu normy ISO 15189 – nasze propozycje

  Szkolenia stanowią jeden ze sposobów utrzymania i doskonalenia kompetencji personelu laboratoriów. Wychodząc naprzeciw laboratoriom medycznym, pragniemy przedstawić ofertę szkoleniową Global Cert w zakresie zagadnień powiązanych z normą ISO 15189 i pokrewne.

  Zasady ustalania potrzeb szkoleniowych w Laboratoriach najczęściej przewidują możliwość zgłoszenia potrzeb, a przekazane pomysły stanowią podstawę do określenia planu doskonalenia kompetencji pracowników. Co zrobić, jeżeli takie potrzeby nie zostały zgłoszone, kiedy nie identyfikujemy zmian wymagających szkolenia? Chętnie pomożemy, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń otwartych i dedykowanych.

  Szkolenia otwarte znajdą Państwo na naszej stronie, z pełną informacją o terminach, cenach i opisem programu. Oferta standardowych szkoleń otwartych dla wyrobów medycznych, realizowanych online:

  • Szkolenie – Wymagania normy PN-EN ISO 15189:2023-02
  • Szkolenie – Kierownik laboratorium i audytor wewnętrzny laboratorium medycznego wg PN-EN ISO 15189:2023-02
  • Szkolenie – Walidacja i weryfikacja metod oraz szacowanie niepewności pomiaru (ISO/TS 20914) w Laboratoriach działających zgodnie z PN-EN ISO 15189:2023-02

  Proponujemy też inne tematy szkoleń, realizowane w ramach szkoleń dedykowanych i warsztatów gdzie zarówno cena jak i termin są uzgadniane indywidualnie z Klientem. Szkolenia dedykowane i warsztaty mogą również być realizowane w siedzibie zamawiającego. Tematyka szkoleń dla laboratoriów medycznych obejmuje między innymi:

  • Szkolenie – Nadzór nad wyposażeniem i zachowanie spójności pomiarowej – wymagania ISO 15189, DA-05, ILAC-g24
  • Szkolenie – Wymagania dotyczące pobierania i transportu próbek wg ISO 20658
  • Szkolenie – Niezgodności i działania korygujące w laboratorium – identyfikacja, planowanie działań, praca niezgodna, dokumentowanie (warsztaty)
  • Szkolenie – O co pytać na audycie ISO 15189 – pytania, ścieżki audytowe, zasady dokumentowania dowodów, opracowanie listy kontrolnej (warsztaty)
  • Szkolenie – Ocena ryzyka w laboratorium medycznym wg ISO 22367 (warsztaty)
  • Szkolenie – Przegląd zarządzania – planowanie, przygotowanie, dokumentowanie (warsztaty)
  https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-10.png
  https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-9.png
  Otwarte
  Dla wygodnych. Weź udział w szkoleniu on-line, niezależnie gdzie się znajdujesz.
  Dedykowane
  Dla szukających optymalnego stosunku jakości do ceny. Podnoś kompetencje pracowników na korzystnych warunkach.
  E-learning
  Dla indywidualistów. Samodzielnie decyduj o przebiegu nauki.
  https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/bgn-positive-change.png

  Szkolenia dopasowane do potrzeb uczestnika

  Potrzeby uczestników zależą od okoliczności i mogą się zmieniać. Wybierz formę szkolenia jakiej aktualnie potrzebujesz.
  https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/bgn-positive-change.png

  Klient na pierwszym miejscu

  W Global Cert dążymy do tego, aby spotkania z audytorami przebiegały w przyjaznej atmosferze i prowadziły do wspólnego rozwiązania problemów. Nasze audyty to kontrola której nie musisz się bać.