Szkolenie ISO 15189

Szkolenia ISO 15189

Nasze szkolenia pozwolą Państwu poznać i zrozumieć wymagania normy oraz wytyczne jednostki udzielającej uznania (Polskie Centrum Akredytacji) oraz nabyć praktyczne umiejętności dla prowadzenia audytów wewnętrznych w Laboratorium Medycznym.

Warsztaty techniczne

Akademia Global Cert w ramach usługi szkoleń dedykowanych dla normy ISO 15189 proponuje warsztaty dotyczące weryfikacji i walidacji metod diagnostycznych, szacowania niepewności pomiaru i stosowania procedur kontroli jakości. Realizowane podczas warsztatów ćwiczenia bazują na Państwa metodach badania.
Dla kogo szkolenia z normy ISO 15189? Laboratoria Medyczne wykorzystują normę ISO 15189 do rozwijania swojego systemu zarządzania i oceny posiadanych kompetencji.
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-2.png

Ramowe programy szkoleń dla normy ISO 15189

Szkolenie - Wymagania normy ISO 15189 - szkolenie 1 dzień

Cel szkolenia: Przedstawienie podstawowej wiedzy i interpretacji wymagań normy ISO 15189, realizowane metodą wykładów i dyskusji

Profil uczestnika: Każda osoba zainteresowana tematyką systemu zarządzania i oceną kompetencji w Laboratorium Medycznym

Program szkolenia:

 • przedstawienie i interpretacja wymagań normy ISO 15189:
  • wprowadzenie,
  • zakres normy,
  • powołania normatywne,
  • terminy i definicje,
  • wymagania, organizacja i odpowiedzialność za zarządzanie,
  • system zarządzania jakością,
  • nadzór nad dokumentami i zapisami,
  • umowy dotyczące świadczonych usług,
  • badania wykonywane przez podwykonawców,
  • usługi zewnętrzne i dostawy, usługi doradcze,
  • rozpatrywanie skarg,
  • niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze,
  • ciągłe doskonalenie,
  • ocena, audyt i przegląd zarządzania,
  • personel,
  • warunki lokalowe i środowiskowe,
  • wyposażenie, odczynniki i materiały pomocnicze,
  • procesy przedanalityczne, procesy badawcze i procesy poanalityczne,
  • zapewnienie jakości wyników badań,
  • przedstawianie i wydawanie wyników,
  • zarządzanie informacją;
 • omówienie ogólnych zasad uzyskania akredytacji

Dokumenty po szkoleniu: zaświadczenie o udziale w szkoleniu

Szkolenie -Kompetencje i jakość laboratoriów medycznych według wymagań normy ISO 15189 - szkolenie 3 dniowe

Cel szkolenia: Omówienie wymagania i przekazanie praktycznych umiejętności dla realizacji wymagań normy ISO 15189, realizowane metodą wykładów, dyskusji i ćwiczeń realizowanych w grupach.

Profil uczestnika: Osoby rozpoczynające pracę w systemie, osoby zarządzające pracą i/lub systemem w Laboratorium Medycznym oraz Kierownictwo Laboratorium Medycznym.

Program szkolenia:

 • omówienie i interpretacja wymagań normy ISO/IEC 17025:
  • wprowadzenie,
  • zakres normy,
  • powołania normatywne,
  • terminy i definicje,
  • wymagania, organizacja i odpowiedzialność za zarządzanie,
  • system zarządzania jakością,
  • nadzór nad dokumentami i zapisami,
  • umowy dotyczące świadczonych usług,
  • badania wykonywane przez podwykonawców,
  • usługi zewnętrzne i dostawy, usługi doradcze,
  • rozpatrywanie skarg,
  • niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze,
  • ciągłe doskonalenie,
  • ocena, audyt i przegląd zarządzania,
  • personel,
  • warunki lokalowe i środowiskowe,
  • wyposażenie, odczynniki i materiały pomocnicze,
  • procesy przedanalityczne, procesy badawcze i procesy poanalityczne,
  • zapewnienie jakości wyników badań,
  • przedstawianie i wydawanie wyników,
  • zarządzanie informacją;
 • zarządzanie programem auditów wewnętrznych;
 • omówienie ogólnych zasad uzyskania akredytacji;
 • egzamin.

Dokument po szkoleniu: Certyfikat jednostki certyfikującej Global Cert dla osób z pozytywnym wynikiem egzaminu. Zaświadczenie o udziale w szkoleniu dla osób nieprzystępujących  do egzaminu.

Szkolenie - Auditor wewnętrzny laboratorium medycznego ISO 15189 - szkolenie 3 dniowe

Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy i umiejętności dla prowadzenia audytów wewnętrznych w laboratorium medycznym, realizowane metodą wykładów, dyskusji i ćwiczeń realizowanych w grupach.

Profil uczestnika: Audytorzy i kandydaci na audytorów wewnętrznych osoby zarządzające programem auditów wewnętrznych w Laboratorium Medycznym oraz Kierownictwo Laboratorium Medycznego.

Program szkolenia:

 • Program szkolenia:
  • interpretacja wymagań normy ISO 15189;
  • zarządzanie programem auditów – rodzaje i planowanie programu auditów, kompetencje i cechy auditora;
  • realizacja auditu wewnętrznego:
   • przygotowanie planu auditu wewnętrznego,
   • przygotowanie listy pytań,
   • działania na miejscu,
   • terminy i definicje,
   • ustalenia i wnioski,
   • formułowanie niezgodności – zasada RED,
   • raport;
  • egzamin.

Dokument po szkoleniu: Certyfikat jednostki certyfikującej Global Cert dla osób z pozytywnym wynikiem egzaminu. Zaświadczenie o udziale w szkoleniu dla osób nieprzystępujących  do egzaminu.

https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-4.png
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2022/05/naglowek-strona-glowna.jpg

Kalendarz szkoleń

Wszystkie informacje o organizowanych przez nas szkoleniach w ramach akademii Global Cert.

Certyfikacja ISO z Global Cert

Pełna oferta szkoleń

Zobacz pełną ofertę szkoleń Akademii Global Cert

https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-10.png
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-9.png
Otwarte
Dla wygodnych. Weź udział w szkoleniu on-line, niezależnie gdzie się znajdujesz.
Dedykowane
Dla szukających optymalnego stosunku jakości do ceny. Podnoś kompetencje pracowników na korzystnych warunkach.
E-learning
Dla indywidualistów. Samodzielnie decyduj o przebiegu nauki.
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/bgn-positive-change.png

Szkolenia dopasowane do potrzeb uczestnika

Potrzeby uczestników zależą od okoliczności i mogą się zmieniać. Wybierz formę szkolenia jakiej aktualnie potrzebujesz.
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/bgn-positive-change.png

Klient na pierwszym miejscu

W Global Cert dążymy do tego, aby spotkania z audytorami przebiegały w przyjaznej atmosferze i prowadziły do wspólnego rozwiązania problemów. Nasze audyty to kontrola której nie musisz się bać.