Certyfikacja personelu

Program certyfikacji audytorów systemu zarządzania

Jeśli chcesz rozwijać karierę i mieć wpływ na przyszłość swojej firmy i branży, zostań certyfikowanym audytorem. Ocenimy Twoją wiedzę i cechy personalne, na tej podstawie potwierdzimy Twoje kompetencje do skutecznego audytowania systemu zarządzania, a wszystko w przyjaznej atmosferze i komfortowych warunkach.

Bazujemy na wiedzy

Program certyfikacji zbudowaliśmy bazując na wiedzy i doświadczeniu w realizacji audytów, jednocześnie wsłuchując się w potrzeby audytowanych klientów. Dzięki temu powstał program, zgodny z normą ISO 19011:2018, który pozwala sprawdzić, czy posiadasz umiejętności do skutecznego postępowania z problemami systemowymi.
Certyfikat zwiększy Twoją wiarygodność w pracy ewaluacyjnej, którą wykonujesz jako audytor. Doskonal swój profil zawodowy i zyskaj uznanie.
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-2.png
Czas
Jesteśmy gotowi, aby w krótkim czasie przeprowadzić certyfikację personelu.
Otwartość
Elastyczne podejście oparte na doświadczeniu i obiektywizmie.
Poufność
Gwarantujemy pełną poufność w przebiegu całego procesu certyfikacji.
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/bgn-positive-change.png

Najlepsza oferta na rynku

Wybór naszej firmy zapewnia umiarkowane koszty uzyskania i utrzymania certyfikatu.
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/bgn-positive-change.png

Klient na pierwszym miejscu

W Global Cert dążymy do tego, aby spotkania z audytorami przebiegały w przyjaznej atmosferze i prowadziły do wspólnego rozwiązania problemów. Nasze audyty to kontrola której nie musisz się bać.
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-7.png
Szkolenia z norm ISO
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-2.png

Etapy certyfikacji personelu

  • Warunki wstępne - Upewnij się, że spełniasz wszystkie wymagania programu certyfikacji, o który chcesz wnioskować.
  • Wniosek - Złóż wniosek wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków wstępnych programu.
  • Organizacja egzaminu - Skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia zasad realizacji egzaminu - termin i forma egzaminu (pisemny lub ustny).
  • Egzamin - podejdź do egzaminu i uzyskaj pozytywny wynik.
  • Decyzja o wydaniu certyfikatu - zdany egzamin, spełnienie warunków wstępnych, podpisania Umowy o certyfikację personelu i gotowe, otrzymujesz certyfikat na okres 3 lat.

Ogólne wymagania dla audytora wewnętrznego

  • Wykształcenie: średnie/ wyższe
  • Odbycie szkolenie z QMS dla wybranej normy: znajomość normy, uczestnictwo w kursie dla audytorów wewnętrznych w wymiarze 18h zegarowych
  • Doświadczenie zawodowe: min. rok zatrudnienia dla studiów wyższych/ 2 lata dla wykształcenia średniego

Bogate portfolio klientów

To tylko niewielki fragment portfolio naszych Klientów, wśród których pojawiają się znane w całej Polsce marki, a także jednostki działające na obszarze lokalnym, z wielu różnych branż: medycznej, informatycznej, technologicznej, kosmetycznej i innych.
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-5.png
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-2.png
Braci Sadownicy logo
Diagnostyka logo
ACARTUS logo
ALAB laboratoria logo
MPGK Rzeszów logo
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie logo
CP logo
Chemeko System logo
Gemius logo
Justus logo
Gliwice logo
Miasto Ząbki herb

Referencje

„Audytorzy skierowani przez LL-C (Certification) do przeprowadzenia audytu Systemu Zarządzania Jakością wykazali się profesjonalizmem oraz dużą wiedzą merytoryczną zarówno na temat wdrożonego systemu jak i prowadzonej przez nas działalności. Audyt prowadzony był zgodnie z ustalonym harmonogramem, rzetelnie i kompetentnie, w miłej i przyjaznej atmosferze …”
Jarosław Kycia
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni - Szpital Powiatowy im. Bł. Marty Wieckiej
„Podczas audytu zespół Audytorów wykazał się dużym profesjonalizmem, skrupulatnością oraz zaangażowaniem we wnikliwe poznanie funkcjonowania procesów w naszej organizacji. Współpraca z firmą LL-C (Certification) charakteryzuje się otwartością na potrzeby Klienta, szybkim reagowaniem na pojawiające się trudności oraz rzetelnością w dotrzymywaniu uzgodnionych terminów”
Marek Kamiński
Prezes Zarządu Sprint S.A.
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-4.png
„Audyt przebiega w sposób profesjonalny i rzetelny, można liczyć na użyteczne i podane w sposób przejrzysty zalecenia poaudytowe stanowiące pomoc w doskonaleniu systemu. Wiedza Audytorów jest duża a postawa otwarta”
Piotr Czerwiński
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-10.png
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-9.png

Zainteresowała Cię
nasza oferta?
Poznajmy się!