Szkolenie ISO 22716

Szkolenia ISO 22716

Założenia określone w normie ISO 22716 podają wskazówki dotyczące produkcji, kontroli, składowania i transportu produktów kosmetycznych. Dobre Praktyki Produkcji mogą być wykorzystane w całym przepływie produktów, od receptury aż po wysyłkę.

Warsztaty techniczne

Akademia Global Cert w ramach usługi dedykowanej proponuje warsztaty dotyczące między innymi praktycznego dokumentowania procesu produkcji, zapewnienia identyfikacji i identyfikowalności, kontrolą zmiany, postępowania z wyrobem niezgodnym. Podczas ćwiczeń warsztatowych omawiamy sytuacje adekwatne dla Państwa wyrobu.
Nasze szkolenia pozwolą Państwu poznać i zrozumieć wymagania normy, przygotować się do certyfikacji oraz nabyć praktyczne umiejętności dla prowadzenia audytów Dobrych Praktyk Produkcji Kosmetyków.
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-2.png

Ramowe programy szkoleń dla normy ISO 22716

Szkolenie - Wymagania Dobrych Praktyk Produkcji wg normy ISO 22716 - szkolenie 1 dzień

Cel szkolenia: Omówienie wymagania i przekazanie praktycznych umiejętności dla realizacji  Dobrych Praktyk Produkcji wg normy ISO 22716, realizowane metodą wykładów i dyskusji.

Profil uczestnika: Każda osoba zainteresowana tematyką Dobrych Praktyk Produkcji dla kosmetyków, pracownicy działu jakości, kierownictwo każdego szczebla.

Program szkolenia:

 • przedstawienie i interpretacja wymagań normy ISO 22176:
  • wprowadzenie – podejście procesowe i oparte na ryzyku,
  • zakres normy,
  • terminy i definicje,
  • pracownicy,
  • urządzenia,
  • surowce i materiały opakowaniowe,
  • produkcja,
  • wyroby gotowe,
  • laboratorium kontroli jakości,
  • postępowanie z produktem, który jest poza specyfikacją,
  • odpady,
  • podwykonawstwo,
  • odstępstwa,
  • reklamacja i wycofanie z rynku,
  • kontrola zmian
  • audyty wewnętrzne,
  • dokumentacja;
 • omówienie ogólnych zasad uzyskania certyfikacji

Dokumenty po szkoleniu: zaświadczenie o udziale w szkoleniu

Szkolenie - Pełnomocnik i audytor wewnętrzny Dobrych Praktyk Produkcji wg normy ISO 22716 - szkolenie 2 dniowe

Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy i umiejętności zarządzania dobrymi praktykami produkcji kosmetyków oraz dla prowadzenia audytów wewnętrznych dobrych praktyk produkcji kosmetyków, realizowane metodą wykładów, dyskusji i ćwiczeń realizowanych w grupach.

Profil uczestnika: Osoby rozpoczynające pracę w systemie GMP, osoby zarządzające pracą, osoby zarządzające systemem, audytorzy i kandydaci na audytorów wewnętrznych osoby zarządzające programem audytów wewnętrznych dobrych praktyk produkcji kosmetyków oraz kierownictwo.

Program szkolenia:

 • interpretacja wymagań normy ISO 22716;
  • wprowadzenie – podejście procesowe i oparte na ryzyku,
  • zakres normy,
  • terminy i definicje
  • pracownicy,
  • urządzenia,
  • surowce i materiały opakowaniowe,
  • produkcja,
  • wyroby gotowe,
  • laboratorium kontroli jakości,
  • postępowanie z produktem, który jest poza specyfikacją,
  • odpady;
 • zarządzanie programem audytów – rodzaje i planowanie programu audytów, kompetencje i cechy auditora;
 • realizacja audytu wewnętrznego:
  • przygotowanie planu audytu wewnętrznego,
  • przygotowanie listy pytań,
  • działania na miejscu,
  • terminy i definicje,
  • ustalenia i wnioski,
  • formułowanie niezgodności – zasada RED,
  • raport;
 • egzamin

Dokument po szkoleniu: Certyfikat jednostki certyfikującej Global Cert dla osób z pozytywnym wynikiem egzaminu. Zaświadczenie o udziale w szkoleniu dla osób nieprzystępujących  do egzaminu.

Szkolenie ISO 22716 cena

649 zł netto / 1 dzień/ 1 osoba

 • dla płatników i klientów Global Cert
 • dla płatników i klientów LL-C
 • dla grup od 3 osób

699 zł netto / 1dzień / 1 osoba

 • pozostali
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-4.png
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2022/05/naglowek-strona-glowna.jpg

Kalendarz szkoleń

Wszystkie informacje o organizowanych przez nas szkoleniach w ramach akademii Global Cert.

Certyfikacja ISO z Global Cert

Pełna oferta szkoleń

Zobacz pełną ofertę szkoleń Akademii Global Cert

Wymagania dla szkoleń online

Szkolimy za pomocą aplikacji Microsoft TEAMS.

Zapisz się na szkolenie


  Wybierz, czy jesteś płatnikiem Global Cert lub LL-C


  Przysługuje mi zwolnienie z VAT

  Wybierz rodzaj szkolenia
  https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-10.png
  https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-9.png
  Otwarte
  Dla wygodnych. Weź udział w szkoleniu on-line, niezależnie gdzie się znajdujesz.
  Dedykowane
  Dla szukających optymalnego stosunku jakości do ceny. Podnoś kompetencje pracowników na korzystnych warunkach.
  E-learning
  Dla indywidualistów. Samodzielnie decyduj o przebiegu nauki.
  https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/bgn-positive-change.png

  Szkolenia dopasowane do potrzeb uczestnika

  Potrzeby uczestników zależą od okoliczności i mogą się zmieniać. Wybierz formę szkolenia jakiej aktualnie potrzebujesz.
  https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/bgn-positive-change.png

  Klient na pierwszym miejscu

  W Global Cert dążymy do tego, aby spotkania z audytorami przebiegały w przyjaznej atmosferze i prowadziły do wspólnego rozwiązania problemów. Nasze audyty to kontrola której nie musisz się bać.