Szkolenie ISO 22716

Szkolenia ISO 22716

Założenia określone w normie ISO 22716 podają wskazówki dotyczące produkcji, kontroli, składowania i transportu produktów kosmetycznych. Dobre Praktyki Produkcji mogą być wykorzystane w całym przepływie produktów, od receptury aż po wysyłkę.

Warsztaty techniczne

Akademia Global Cert w ramach usługi dedykowanej proponuje warsztaty dotyczące między innymi praktycznego dokumentowania procesu produkcji, zapewnienia identyfikacji i identyfikowalności, kontrolą zmiany, postępowania z wyrobem niezgodnym. Podczas ćwiczeń warsztatowych omawiamy sytuacje adekwatne dla Państwa wyrobu.
Nasze szkolenia pozwolą Państwu poznać i zrozumieć wymagania normy, przygotować się do certyfikacji oraz nabyć praktyczne umiejętności dla prowadzenia audytów Dobrych Praktyk Produkcji Kosmetyków.
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-2.png

Ramowe programy szkoleń dla normy ISO 22716

Szkolenie - Wymagania Dobrych Praktyk Produkcji wg normy ISO 22716 - szkolenie 1 dzień

Cel szkolenia: Omówienie wymagania i przekazanie praktycznych umiejętności dla realizacji  Dobrych Praktyk Produkcji wg normy ISO 22716, realizowane metodą wykładów i dyskusji.

Profil uczestnika: Każda osoba zainteresowana tematyką Dobrych Praktyk Produkcji dla kosmetyków, pracownicy działu jakości, kierownictwo każdego szczebla.

Program szkolenia:

 • przedstawienie i interpretacja wymagań normy ISO 22176:
  • wprowadzenie – podejście procesowe i oparte na ryzyku,
  • zakres normy,
  • terminy i definicje,
  • pracownicy,
  • urządzenia,
  • surowce i materiały opakowaniowe,
  • produkcja,
  • wyroby gotowe,
  • laboratorium kontroli jakości,
  • postępowanie z produktem, który jest poza specyfikacją,
  • odpady,
  • podwykonawstwo,
  • odstępstwa,
  • reklamacja i wycofanie z rynku,
  • kontrola zmian
  • audyty wewnętrzne,
  • dokumentacja;
 • omówienie ogólnych zasad uzyskania certyfikacji

Dokumenty po szkoleniu: zaświadczenie o udziale w szkoleniu

Szkolenie - Audytor wewnętrzny Dobrych Praktyk Produkcji wg normy ISO 22716 - szkolenie 2 dniowe

Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy i umiejętności dla prowadzenia audytów wewnętrznych dobrych praktyk produkcji kosmetyków, realizowane metodą wykładów, dyskusji i ćwiczeń realizowanych w grupach.

Profil uczestnika: Audytorzy i kandydaci na audytorów wewnętrznych osoby zarządzające programem audytów wewnętrznych dobrych praktyk produkcji kosmetyków oraz kierownictwo.

Program szkolenia:

 • interpretacja wymagań normy ISO 22716;
 • zarządzanie programem audytów – rodzaje i planowanie programu audytów, kompetencje i cechy auditora;
 • realizacja audytu wewnętrznego:
  • przygotowanie planu audytu wewnętrznego,
  • przygotowanie listy pytań,
  • działania na miejscu,
  • terminy i definicje,
  • ustalenia i wnioski,
  • formułowanie niezgodności – zasada RED,
  • raport;
 • egzamin

Dokument po szkoleniu: Certyfikat jednostki certyfikującej Global Cert dla osób z pozytywnym wynikiem egzaminu. Zaświadczenie o udziale w szkoleniu dla osób nieprzystępujących  do egzaminu.

https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-4.png
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2022/05/naglowek-strona-glowna.jpg

Kalendarz szkoleń

Wszystkie informacje o organizowanych przez nas szkoleniach w ramach akademii Global Cert.

Certyfikacja ISO z Global Cert

Pełna oferta szkoleń

Zobacz pełną ofertę szkoleń Akademii Global Cert

https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-10.png
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-9.png
Otwarte
Dla wygodnych. Weź udział w szkoleniu on-line, niezależnie gdzie się znajdujesz.
Dedykowane
Dla szukających optymalnego stosunku jakości do ceny. Podnoś kompetencje pracowników na korzystnych warunkach.
E-learning
Dla indywidualistów. Samodzielnie decyduj o przebiegu nauki.
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/bgn-positive-change.png

Szkolenia dopasowane do potrzeb uczestnika

Potrzeby uczestników zależą od okoliczności i mogą się zmieniać. Wybierz formę szkolenia jakiej aktualnie potrzebujesz.
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/bgn-positive-change.png

Klient na pierwszym miejscu

W Global Cert dążymy do tego, aby spotkania z audytorami przebiegały w przyjaznej atmosferze i prowadziły do wspólnego rozwiązania problemów. Nasze audyty to kontrola której nie musisz się bać.