Home2021

marzec 2021 - Certyfikacja ISO | Global Cert

Najnowsze i najciekawsze informacje na temat szkoleń i certyfikacji
Certyfikaty ISO punktowane przez NFZ

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r.  w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, placówki medyczne posiadające certyfikat systemu zarządzania otrzymują dodatkowe punkty przy kontraktowaniu z NFZ.