Certyfikaty ISO punktowane przez NFZ

11 marca 2021

Certyfikaty ISO punktowane przez NFZ

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r.  w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, placówki medyczne posiadające certyfikat systemu zarządzania otrzymują dodatkowe punkty przy kontraktowaniu z NFZ.

Nie musisz szukać! Mamy to! Nasze certyfikaty spełniają wszystkie wymagane warunki. Razem z nami Twoja placówka medyczna osiągnie sukces. Zadzwoń lub wypełnij formularz.

LL-C (Certification) jest jednostką certyfikującą systemy zarządzania, akredytowaną przez Czeski Instytut Akredytacji (ČIA) w zakresie sektora usług medycznych, który jest zakwalifikowany w kodzie branżowym EA 38. Od lat z powodzeniem certyfikujemy na zgodność ze standardami ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001 oraz ISO 27001 podmioty medyczne o różnej specyfice, począwszy od małych placówek po Szpitale Wojewódzkie, swoją działalność prowadzimy nie tylko na terenie Polski jak i innych krajów.

Certyfikaty wydane przez LL-C (Certification)  spełniają następujące kryteria zawarte w § 6 Rozporządzenie Ministra:

  • certyfikat jest wydany przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania posiadającą akredytację udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji lub przez jednostkę akredytującą będącą sygnatariuszem porozumienia o wzajemnym uznawaniu „EA Multilateral Agreement” i jest opatrzony symbolem akredytacji jednostki akredytującej;- posiadamy akredytację Czeskiego Instytutu Akredytacji (CIA), który jest sygnatariuszem „EA Multilateral Agreement” a nasze certyfikaty są opatrzone symbolem akredytacji CIA.
  • akredytacja, o której mowa w pkt 3, obejmuje certyfikację systemów zarządzania wymienionych w pkt 4 oraz jest wydana w zakresie usług medycznych (branża „Zdrowie i opieka społeczna” zgodnie z kodem 38 EA, w przypadku: ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 lub OHSAS 18001).- LL-C (Certification) posiada akredytację w zakresie sektora usług medycznych, który jest zakwalifikowany w kodzie branżowym EA 38 dla następujących standardów: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 oraz ISO/IEC 27001.