Akredytacja ISO 13485 – LL-C

24 marca 2021

 

LL-C (Certification) Czech Republic a.s. posiada akredytację w zakresie certyfikacji normy ISO 13485:2016 wydaną przez Czeski Instytut Akredytacji, nr 3137.

Zakres naszej akredytacji obejmuje pięć grup wyrobów/usług:

 1. Nieaktywne wyroby medyczne:
 • Ogólne nieaktywne, niewszczepialne medyczne urządzenia
 • Implanty nieaktywne
 • Urządzenia do pielęgnacji ran
 • Nieaktywne urządzenia i akcesoria stomatologiczne
 • Nieaktywne wyroby medyczne inne niż określone powyżej
 1. Aktywne (nieimplantowane) wyroby medyczne
 • Ogólne aktywne urządzenia medyczne
 • Urządzenia do obrazowania
 • Urządzenia monitorujące
 • Urządzenia do radioterapii i termoterapii
 • Aktywne (niewszczepialne) wyroby medyczne inne niż określone powyżej
 1. Urządzenia medyczne do diagnostyki in vitro
 • Odczynniki i produkty odczynników, kalibratory i materiały kontrolne dla:
  • Chemia kliniczna
  • Immunochemia (immunologia)
  • Hematologia / hemostaza
  • Immunohematologia
  • Mikrobiologia
  • Immunologia zakaźna
  • Histologia / cytologia
  • Testy genetyczne
 • Przyrządy i oprogramowanie diagnostyczne In Vitro
 • Wyroby medyczne IVD inne niż określone powyżej
 1. Metody sterylizacji wyrobów medycznych:
 • Sterylizacja gazowa tlenkiem etylenu (EOG)
 • Wilgotne ciepło
 • Przetwarzanie aseptyczne
 • Sterylizacja radiacyjna (np. gamma, rentgenowska, elektronowa Belka)
 • Metody sterylizacji inne niż wymienione powyżej
 1. Części lub usługi
 • Surowce
 • Komponenty
 • Podzespoły
 • Usługi kalibracyjne
 • Usługi dystrybucyjne
 • Konserwacja
 • Usługi transportowe
 • Inne usługi

LL-C (Certification) posiada akredytację w zakresie Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych, ale nie jest Jednostką Notyfikowaną w tym zakresie. Oznacza to, że możemy certyfikować SZJ dla Wyrobów Medycznych zgodnie z ISO 13485:2016 tylko dla producentów wyrobów medycznych w klasie I, czyli najniższej klasie ryzyka. Dla klasy I wyrobów nie jest wymagany Certyfikat Zgodności wydawany przez Jednostki Notyfikowane. Natomiast dla wszystkich wyrobów medycznych wymagana jest Deklaracja zgodności i oznakowanie CE.

Dla klasy I ocenę zgodności przeprowadza Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel. Dla klasy I sterylnej; klasy I z funkcja pomiarową; klasy IIa; III – Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel z udziałem Jednostki Notyfikowanej

System Zarządzania Jakością wg ISO 13485 wdrażają najczęściej producenci wyrobów medycznych, ale mogą go stosować również inne firmy z branży wyrobów medycznych, np. firmy serwisowe czy dostawcy krytycznych komponentów dla producentów sprzętu medycznego. Certyfikacja SZJ wg ISO 13485:2016 dla wyrobów medycznych w klasie I jest certyfikacją dobrowolną- nieobowiązkową.