Home2023

lipiec 2023 - Certyfikacja ISO | Global Cert

Najnowsze i najciekawsze informacje na temat szkoleń i certyfikacji
Dodatkowe wymagania BRC Storage and Distribution dla hurtowni

Standard BRC Storage and Distribution definiuje hurtowników jako firmy, które kupują (mają tytuł prawny) produkt w celu odsprzedaży innym firmom (nie konsumentowi końcowemu). BRC Storage and Distribution może być stosowany wyłącznie przez hurtownie, które mają pod bezpośrednią kontrolą magazyny, w których przyjmowany jest zakupiony produkt, i dostarczają lub umożliwiają odbiór tego produktu klientom (inne firmy).

Interesariusze w rozumieniu norm ISO oraz ich wpływ na organizację

Kim jest interesariusz? Interesariusz czyli inaczej strona zainteresowana zgodnie z treścią norm ISO, to osoba lub organizacja, która nawet nie wchodząc w bezpośrednią interakcję z organizacją może na nią wpływać, lub działalność organizacji może wpływać na nią. Mowa tu zatem o relacji jednokierunkowej lub wektorowej czyli wzajemnym oddziaływaniu.