Home2023

kwiecień 2023 - Certyfikacja ISO | Global Cert

Najnowsze i najciekawsze informacje na temat szkoleń i certyfikacji
Audyt wewnętrzny ISO 9001

Wytyczne dla programu audytów wewnętrznych ISO 9001. Ogólne wymagania dla audytów wewnętrznych znajdują się w punkcie 9.2 normy ISO 9001:2015. Punkt ten zawiera między innymi wymaganie przeprowadzania audytów wewnętrznych w zaplanowanych odstępach czasu, w celu uzyskania informacji o tym, czy system zarządzania jakością jest zgodny z wymaganiami oraz skutecznie wdrożony i utrzymywany. Organizacja musi posiadać program audytów wewnętrznych, w ramach którego należy określić wszystkie kwestie

Zintegrowany System Zarządzania

Czym jest zintegrowany system zarządzania? Zintegrowany system zarządzania można rozumieć jako jeden system spełniający wymagania kilku norm. W ramach takiego systemu funkcjonują współdziałające ze sobą i uzupełniające się podsystemy. System taki pozwala w sposób całościowy, a zarazem zunifikowany zarządzać organizacją, gwarantując jednocześnie, że wymagania szczegółowe norm są właściwie rozumiane i pieczołowicie spełniane