Home2023

luty 2023 - Certyfikacja ISO | Global Cert

Najnowsze i najciekawsze informacje na temat szkoleń i certyfikacji
Nowe wytyczne ILAC-G24:2022

ILAC opublikowało nowelizację przewodnika: Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych (ILAC-G24:2022). Długo oczekiwana nowelizacja wytycznych dotyczących wyznaczania czasookresów między wzorcowaniami, jest już dostępna na stronie ilac.org.

Podejście oparte na ryzyku według ISO 9001

W myśl wymagań PN EN 9001: 2015 organizacja powinna planować i wdrażać działania, które uwzględniają ryzyka i szanse. Działania takowe powinny stanowić bazę do zwiększenia skuteczności SZJ, poprawy jego wyników oraz powinny zapobiegać negatywnym skutkom.