Home2022

grudzień 2022 - Certyfikacja ISO | Global Cert

Najnowsze i najciekawsze informacje na temat szkoleń i certyfikacji
Dla kogo standard BRCGS Storage and Distribution?

Aby wdrożyć wymagania BRC Storage and Distribution Organizacja musi posiadać pełną wiedzę na temat obsługiwanych, przechowywanych i dystrybuowanych produktów oraz posiadać systemy identyfikacji i kontroli zagrożeń istotnych dla bezpieczeństwa, jakości i legalności produktów.

Konsultacje i współudział pracowników

Norma ISO 45001: 2018 nakłada na organizacje obowiązek konsultowania pewnych działań z pracownikami, a w niektórych zakresach nawet współudziału pracowników w podejmowaniu decyzji. Ta koncepcja nie jest całkowitą nowością w zakresie wymagań stawianych przez standardy ISO. Oczekiwanie angażowania i zachęcania pracowników do współudziału spotkamy między innymi w standardach jakościowym i środowiskowym .

Aspekty środowiskowe

Oficjalna definicja aspektu środowiskowego przytaczana za normą ISO 14001 z roku 2015 określa aspekt środowiskowy jako element działań lub wyrobów lub usług organizacji, który wzajemnie oddziałuje lub może wzajemnie oddziaływać ze środowiskiem