Dla kogo standard BRCGS Storage and Distribution?

6 grudnia 2022

Aby wdrożyć wymagania BRC Storage and Distribution Organizacja musi posiadać pełną wiedzę na temat obsługiwanych, przechowywanych i dystrybuowanych produktów oraz posiadać systemy identyfikacji i kontroli zagrożeń istotnych dla bezpieczeństwa, jakości i legalności produktów.

Główne założenia standardu

Zaangażowanie najwyższego kierownictwa

 • Odpowiedzialność wielofunkcyjna, obejmująca działania wielu działów wykorzystujących różne umiejętności i wiedzę ekspercką;
 • Skuteczne wdrożenie wymagań wykracza poza odpowiedzialność pojedynczej osoby i musi być w pełni wspierane przez cały zespół zarządzający;
 • Zaangażowanie kierownictwa wyższego szczebla w opracowanie polityk działania, gwarantujących przechowywanie i dystrybucję produktów w sposób zapewniający jakość, bezpieczeństwo i legalność.

System oparty na ryzyku

 • Ocena zagrożeń dla produktów podczas ich obsługi, przechowywania i dystrybucji.
 • Proces analizy zagrożeń i ryzyka powinien umożliwiać identyfikację i kontrolę potencjalnego ryzyka poprzez istniejące programy wstępne lub poprzez wprowadzenie określonych środków kontroli.

System zarządzania jakością i odpowiednie warunki pracy

 • Opracowany, udokumentowany system zarządzania jakością, który umożliwi spójne wdrażanie polityk realizacji procesów i działań będących wynikiem oceny ryzyka;
 • Audytowanie i przeglądy prowadzone w celu ciągłego doskonalenia.

Zakres standardu

Norma dotyczy wszystkich działań, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, legalność, jakość i integralność przechowywanych i dystrybuowanych produktów oraz wszelkich dodatkowych usług zakontraktowanych, które mogą być oferowane przez Organizację zajmującą się magazynowaniem i dystrybucją.

Organizacja wdrażająca wymagania może być właścicielem wyrobu lub gdy tytuł prawny do wyrobu posiada strona trzecia. Produkty te mogą być markowe, marki własnej lub nie markowe.

Zakres działalności Organizacji

Organizacje zajmujące się przede wszystkim magazynowaniem i dystrybucją produktów.

Certyfikacja może dotyczyć szerszego zakresu, gdy w miejscu magazynowania lub dystrybucji Organizacja świadczy jedną z usług objętych dodatkowymi modułami dobrowolnymi (sekcje 10-19 Standardu).

Warunkiem certyfikacji jest wykazanie, że Organizacja bezpośrednio zarządza i tym samym kontroluje te aspekty, które są poddawane ocenie.

Operacje magazynowania i dystrybucji mogą odbywać się w dowolnym punkcie łańcucha dystrybucji, od produkcji podstawowej do sprzedaży detalicznej, z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących odpowiednich produktów.

Przykład łańcucha dystrybucji:

 • z gospodarstwa do przetwórcy pierwotnego
 • od przetwórcy pierwotnego do producenta produktu
 • od producenta do magazynu zewnętrznego
 • z magazynu do hurtowni
 • z hurtowni do punktu detalicznego (sklep)
 • ze sklepu do konsumenta końcowego(zakupy internetowe).

Sieci dystrybucyjne, takie jak kurierzy, usługi dystrybucji pocztowej i giełdy transportowe lub usługi konsolidacji ładunków, nie są objęte zakresem Standardu, z wyjątkiem sekcji 12 (sprzedaż internetowa), gdzie operacje są wykorzystywane do zakończenia dostawy.

Dodatkowe moduły dobrowolne

Certyfikacja dodatkowych modułów dobrowolnych (AVM) określonych w sekcjach 10-19 Standardu (tj. moduły sprzedaży hurtowej, przeładunku, handlu elektronicznego i usług kontraktowych) jest dobrowolna i zawsze w połączeniu z głównym standardem.

W przypadku, gdy firma dostarcza jeden z określonych zakontraktowanych modułów usług (z wyjątkiem sekcji 11 – przeładunku) i zdecyduje się wyłączyć te działania ze swojego zakresu certyfikacji, wykluczenie zostanie wskazane na certyfikacie i raporcie.

Zainteresował cię artykuł?

Zapraszamy na szkolenia i warsztaty.

Masz pytania do artykułu?
Informacja i wstępne konsultacje nic nie kosztują!