Home2021

maj 2021 - Certyfikacja ISO | Global Cert

Najnowsze i najciekawsze informacje na temat szkoleń i certyfikacji
PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością – Wymagania

Norma międzynarodowa zwierająca wymagania dotyczące systemów zarządzania jakością w organizacjach. Może być stosowana w każdej organizacji bez względu na wielkość i profil działalności. Napisana nowocześnie i elastycznie zawiera wytyczne, którymi należy się kierować podczas wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania jakością.

Cele jakości zgodnie z ISO 9001:2015

Podmioty zarządzające organizacją ustanawiają cele do zrealizowania w bliższej lub odleglejszej przyszłości. Tak funkcjonuje każda organizacja. Nawet właściciele najmniejszych przedsiębiorstw mają swoje wyobrażenia o kierunkach rozwoju organizacji i bardziej lub mniej umiejętnie dążą do zrealizowania swoich zamysłów.