Home2023

wrzesień 2023 - Certyfikacja ISO | Global Cert

Najnowsze i najciekawsze informacje na temat szkoleń i certyfikacji
Przegląd zarządzania w ramach zintegrowanego systemu zarządzania

Biorąc za przykład wymagania ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 zauważamy, że przegląd zarządzania jest jednym z obowiązków najwyższego kierownictwa. Przegląd jest punktem rozliczeniowym kończącego się okresu i programującym zadania systemowe na kolejny okres. Jest zatem niesłychanie istotnym punktem na osi funkcjonowania systemu zarządzania.