Home2023

sierpień 2023 - Certyfikacja ISO | Global Cert

Najnowsze i najciekawsze informacje na temat szkoleń i certyfikacji
Pracownicy, ich kompetencje i świadomość w rozumieniu ISO 9001

Zacznijmy od tego, że pojęcie pracownika stosowane w treści norm ISO różni się od definicji pracownika zawartej w kodeksie pracy. W systemach zarządzania za pracownika uważa się bowiem osobę wykonującą pracę lub czynności związane z pracą, które są pod kontrolą organizacji. Nie ma tu zatem znaczenia na jakiej zasadzie pracownik jest zatrudniony.

Szkolenie Audytora Wewnętrznego ISO 9001

Skąd wynika obowiązek przeprowadzania szkoleń dla audytorów wewnętrznych ISO 9001? Zarówno treść normy ISO 9001: 2015 jaki treść normy ISO 19011: 2018 stawiają wymagania pracy w oparciu o personel o odpowiednich kwalifikacjach. Audytorzy wewnętrzni muszą zatem posiadać stosowne kwalifikacje, gwarantujące poprawny przebieg procesu audytu wewnętrznego. Wymagania sformułowane w normie ISO 9001: 2015 są dość ogólnikowe, natomiast w samej treści normy znajdziemy bezpośrednie odwołanie do wymagań ISO 19011