Home2022

listopad 2022 - Certyfikacja ISO | Global Cert

Najnowsze i najciekawsze informacje na temat szkoleń i certyfikacji
Kontekst organizacji ISO

Całkiem sporo norm ISO zawiera obecnie wymóg określenia kontekstu organizacji. Czym zatem jest ów kontekst i jak zabrać się za jego określanie? Przeanalizujmy to na przykładzie trzech popularnych norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001, mając jednocześnie na uwadze, że wymóg określania kontekstu dla innych norm, będzie podlegał podobnym zasadom. Jeżeli będziecie potrafili to zrobić dla norm jakościowej, środowiskowej i BHP, poradzicie sobie z każdą inną normą wymagającą określenia kontekstu organizacji.

Jak uzyskać certyfikat ISO?

Certyfikat ISO, to dokument wystawiony przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający spełnienie przez organizację wymagań konkretnej normy lub norm. Dokument taki jest wstawiany po przeprowadzeniu niezależnej weryfikacji w siedzibie organizacji.