Home2023

październik 2023 - Certyfikacja ISO | Global Cert

Najnowsze i najciekawsze informacje na temat szkoleń i certyfikacji
Cechy dobrego audytora wewnętrznego

Zgodnie z treścią normy ISO 19011:2018 audytorzy powinni postępować zgodnie z zasadami audytowania oraz profesjonalnie podchodzić do procesu audytu wykazując się szeregiem cech pożądanych dla audytora. Zasady audytowania zostały omówione w osobnym artykule...