Home2023

marzec 2023 - Certyfikacja ISO | Global Cert

Najnowsze i najciekawsze informacje na temat szkoleń i certyfikacji
Audyt KRI

Audyt KRI

6 marca 2023

Skąd wynika obowiązek przeprowadzania audytów KRI? Obowiązek przeprowadzenia audytu KRI wynika z treści rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej...