Home2023

styczeń 2023 - Certyfikacja ISO | Global Cert

Najnowsze i najciekawsze informacje na temat szkoleń i certyfikacji
Szacowanie niepewności pomiaru w Laboratorium Medycznym

Norma ISO 15819 jest przyjmowana na całym świecie jako pożądana (a czasem nawet wymagana) w zapewnieniu standaryzacji i harmonizacji praktyk Laboratoriów Medycznych. Zapewnienie, że wyniki pomiarów są przydatne i mogą być bezpiecznie wykorzystane w praktyce medycznej oraz  miarodajnie porównywane z kryteriami...