Pytania i odpowiedzi | Instytut Certyfikacji i Zarządzania

A gdy przejdę audyt pomyślnie? Co dalej?

Wtedy rozpoczynają się formalności ze strony jednostki certyfikującej. Osoba odpowiedzialna za ocenę zatwierdza go, lub nie. Certyfikat zostaje wydrukowany dopiero, gdy raport jest zatwierdzony. W przypadku, gdy podczas audytu wystąpiły jakieś niezgodności z konkretnym terminem ich eliminacji, Audytor może wysłać raport do oceny dopiero, gdy otrzyma od Klienta dowody na to, że niezgodność została usunięta. Wtedy na certyfikat czeka się trochę dłużej.

Jak wygląda audyt ISO?

Audyt zazwyczaj składa się z dwóch faz. W pierwszej audytor zapoznaje się z dokumentacją systemową. Ta faza audytu zwykle może odbywać się poza siedzibą firmy.

II faza audytu – u Klienta – rozpoczyna się spotkaniem otwierającym. Powinny wziąć w nim udział osoby odpowiedzialne za audytowane procesy. Często w spotkaniu uczestniczą przedstawiciele Najwyższego Kierownictwa. Podczas spotkania omawiany jest zakres audytu, plan audytu. Audytor odpowie też na ewentualne pytania, rozwieje niejasności, jeżeli takowe wystąpią.

Później Audytor rozpocznie właściwie audytowanie. Sprawdzi, czy zostały zrobione audyty wewnętrzne i przegląd zarządzania. Będzie rozmawiał z pracownikami i zbierał dowody na to, że system, którego dotyczy audyt, działa jak należy. Na tej podstawie zredaguje ustalenia z audytu, które omówi z zainteresowanymi podczas spotkania zamykającego. W przypadku wystąpienia jakiś niezgodności wspólnie uzgadniają sposób ich wyeliminowania i czas na ich usunięcie.

Witam. Mam jednoosobową firmę. Ile będzie kosztował certyfikat?

Składając zapytanie ofertowe pamiętajmy, żeby podać jak najwięcej szczegółowych informacji. W przypadku, gdy podamy zdawkową ich ilość, pracownicy jednostki certyfikującej muszą się z Wami skontaktować w celu uzyskania brakujących danych. To znacznie wydłuży czas oczekiwania na ofertę.

Składając zapytanie ofertowe należy podać:

  • norma/-y wg której mamy wdrożony system
  • nazwa i adres rejestrowy,
  • adresy lokalizacji, które mają być objęte certyfikacją,
  • zakres certyfikacji,
  • liczba pracowników (z podziałem na umowy o prace i umowy cywilno-prawne),
  • dane kontaktowe firmy i osoby odpowiadającej za kontakt z jednostką certyfikującą ,
  • NIP

Dzięki tym informacjom ofertę będzie można przygotować niezwłocznie.

Jak wygląda proces certyfikacji?

Do procesu certyfikacji może przystąpić organizacja posiadająca wdrożony system ISO. Jednostka Certyfikująca zobowiązuje się do przeprowadzenia trzech audytów – certyfikującego oraz dwóch audytów nadzoru w odstępach rocznych. Organizacja jest objęta certyfikacją przez trzy lata. Po tym czasie może podejść do audytu recertyfikującego i znów uzyskać certyfikat ISO na kolejne 3 lata.

Jakie korzyści niesie ze sobą posiadanie akredytowanego certyfikatu ISO?

Posiadanie akredytowanego certyfikatu ISO zwiększa konkurencyjność firmy. Zapewnia o ciągłym doskonaleniu organizacji. Systematyzuje jej działania, dzięki czemu jest lepiej zarządzana. Akredytowany certyfikat jest uznawany na rynkach międzynarodowych i często wymagany przez zagranicznych partnerów. Posiadanie takiego certyfikatu zwiększa gwarancję wysokiej jakości produktów lub usług oraz znacznie poprawia wizerunek firmy.

Jakie są najczęściej wdrażane i certyfikowane normy ISO?

Najbardziej popularną i najczęściej wdrażaną normą jest ISO 9001. Zawiera ona wymagania dla Systemu Jakości. Jest uniwersalna – może być wdrożona przez organizację niemalże z każdego sektora gospodarki. Wymaga podejścia procesowego do zarządzania organizacją i kładzie nacisk na ciągłe doskonalenie.

Kolejną popularną normą jest ISO 14001 – określa ona wymagania dla zarządzania środowiskowego w organizacji. Jej zadaniem jest wspomaganie ochrony środowiska oraz zapobieganiem zanieczyszczeniom. Wymaga stworzenia polityki środowiskowej oraz podjęcia pewnych zobowiązań zgodnych z wymaganiami prawnymi. Podobnie jak ISO 9001 zobowiązuje do ciągłego doskonalenia.

Czym w ogóle jest ISO?

ISO czyli Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (International Organization for Standardization) jest niezależną, pozarządową organizacją dostarczającą międzynarodowe standardy. ISO tworzą jednostki normalizacyjne z 163 krajów (Polskę reprezentuje Polski Komitet Normalizacyjny). ISO tworzy normy dotyczące niemalże każdej dziedziny życia. Dotychczas powstało ich ponad 19500.

 

Co to jest audyt certyfikujący?

Audyt certyfikujący to audyt prowadzony przez audytorów jednostki certyfikującej. Są oni dobierani przed jednostkę certyfikującą pod kątem: doświadczenia w danej branży oraz zakresu uprawnień.

Co to jest certyfikacja ISO?

Certyfikacja ISO ma na celu uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania na zgodność z normą ISO.