Jak wygląda proces certyfikacji?

Do procesu certyfikacji może przystąpić organizacja posiadająca wdrożony system ISO. Jednostka Certyfikująca zobowiązuje się do przeprowadzenia trzech audytów – certyfikującego oraz dwóch audytów nadzoru w odstępach rocznych. Organizacja jest objęta certyfikacją przez trzy lata. Po tym czasie może podejść do audytu recertyfikującego i znów uzyskać certyfikat ISO na kolejne 3 lata.

Dodaj komentarz

18 − seven =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.